Foto: JANERIK HENRIKSSON

Foto: JANERIK HENRIKSSON

– Vi är sämre rustade för en kris eftersom skyddsnätet är sämre i och med att a-kassan är så låg, säger LO:s chefsekonom Ola Pettersson.

 

LO vill ha statliga subventioner för byggande av hyresrätter, högre a-kassa, skapa en amorteringskultur för bolån, hindra bankerna från att göra riskfyllda affärer. och att Riksbanken ska sluta försöka styra bobelåningen med räntan.

LO-ekonomerna oroar sig för att prisfall på bostäder kan skapa en finansiell kris och har därför arbetat fram förslag för att motverka en sådan utveckling.

– Det här gör vi för att försöka undvika effekterna av en finansiell kris, som löntagarna förr eller senare får bära kostnaderna för. En finansiell kris innebär ökad arbetslöshet, förlorad produktion, förlorade investeringar och förlorade skatter. Och vi är sämre rustade eftersom skyddsnätet är sämre i och med att a-kassan är så låg, säger Ola Pettersson, chefsekonom hos LO.

Förslagen till åtgärder presenterades tidigare i dag på en presskonferens av LO-ekonomen Torbjörn Hållö. Visserligen är han inte säker på att det finns någon bostadsbubbla i Sverige, men han konstaterar att hushållens skuldsättning är högre än någonsin och att skulderna speglar de ökande bostadspriserna. Skuldsättningen i Sverige är bland de högsta i världen om man jämför med den disponibla inkomsten. Och samtidigt har priserna på bostadsrätter fördubblats på mindre än tio år i Sverige.

De stigande priserna på bostadsrätter orsakas enligt Torbjörn Hållö av att få bostäder byggs, att fastighetsskatten har sänkts kraftigt, att många förväntar sig stora prisökningar på sin bostad och att det är lätt att låna pengar till bostadsköp.

En särskild kritik riktar Torbjörn Hållö och LO-ekonomerna mot Riksbanken, som enligt dem felaktigt försöker styra bostadsprisutvecklingen med sina räntebeslut. Det är egentligen inte Riksbankens uppdrag att göra det och resultatet är att Riksbankens räntepolitik höjer arbetslösheten, enligt LO-ekonomerna. Riksbanken borde istället ägna sig åt sina lagstadgade uppdrag – att nå inflationsmålet och sträva efter ett högt resursutnyttjande i näringslivet.

För att mota en möjlig finanskris har LO-ekonomerna ett helt batteri av åtgärder. Förutom att Riksbanken borde ändra sitt agerande så handlar det om att en införa en ny bostadspolitik och i den ingår ett ifrågasättande av ränteavdragen och statligt stöd till produktion av mindre hyresrätter för unga. A-kassan bör också höjas och det gör riskerna mindre för samhällsekonomin om priserna på bostäder faller.

LO-ekonomerna vill göra banksystemet mer stabilt bland annat genom att bankerna ska hålla mer eget kapital, tvingas göra mindre riskfyllda affärer och det ska vara enklare att avveckla banker.

Dessutom vill LO-ekonomerna att det skapas en amorteringskultur bland dem som tagit bostadslån och förhoppningen är att det ska dämpa prisstegringarna. De värjer sig mot krav på amortering, eftersom ett sådant går att kringgå och för att det kanske inte är så relevant för exempelvis äldre med små lån.