Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för i runda tal 20 000 anställda på Samhall har strandat.

– Det är pengarna som saknas. Almega kan inte matcha vårt krav på 1 700 kronor mer på tre år, säger Kent Ackholt, ombudsman på LO och huvudansvarig för avtalet.

– Det gäller inte enbart pengarna. Vi har fler frågor på bordet. Jag ser snarare att problemet är att vi inte lyckas få ihop helheten, säger Åsa Ramel, förbundsdirektör på Almega.

Förhandlingarna strandade i går kväll. I dag har LO och Almega gemensamt vänt sig till Medlingsinstitutet och begärt frivillig medling.

Medellönen på Samhall är nästan exakt 20 000 kronor. Det är en av de lägsta genomsnittslönerna på arbetsmarknaden, om inte den allra lägsta, och långt under LO-samordningens gräns på 25 000 kronor.

Löner under 25 000 ska höjas med krontal och inte i procent, enligt LO-samordningen.

Med de låga lönerna på Samhall blir skillnaderna betydande. ”Märket” på 6,8 procent betyder 1 360 mer på tre år. LO-begär 1 700 kronor mer.

Sju LO-förbund har medlemmar på Samhall. Det är Kommunal, Handels, IF Metall, GS, Seko, Hotell- och restaurangfacket samt Fastighets.

Medling är inget nytt fenomen i den här branschen. I de senaste avtalsrörelserna har det varit medling varje gång utom senast 2012.