Nu ska grossister och detaljhandelsföretag se till att de utländska bärplockarna får vettiga arbetsvillkor. De ska sluta frivilliga överenskommelser om sitt eget uppförande och se till att plockarna får kunskap om förhållandena i Sverige.

– Något har hänt efter all kritik mot bärplockarnas arbetsförhållanden. Det är glädjande att grossistbranschen tar steg i rätt riktning, säger Mats Wingborg, som för Swedwatch räkning skrivit en rapport om bärbranschen inför årets plockningssäsong.

Enligt hans rapport tar branschen initiativ i år för att förbättra villkoren för utländska arbetare som plockar vilda bär i Sverige. Mats Wingborg berättar att företagen har skapat ett kontrollverktyg och sammanställt en handbok för de anställda i thailändska bemanningsföretag.

Till årets säsong har 6 500 thailändare fått arbetstillstånd för plockning. Därutöver plockar folk från andra EU-länder bär i Sverige. De behöver inget arbetstillstånd och de har som regel inte heller någon anställning.

Kommunal organiserar dem som plockar vilda bär och sedan förra året har alla utländska bemanningsföretag kollektivavtal. Det betyder att plockarna är garanterade 19 000 kronor i månaden, från den summan kommer dock resan till Sverige och andra omkostnader att dras.

Mats Wingborg berättar att det nya kontrollverktyget bygger på Icas kontrollsystem Social audit som är till för att kolla leverantörer i låglöneländer. Nu görs det om och ska användas i Sverige. Etiska konsultbolag kommer att anlitas och de åker ut i skogen för att ta reda på förhållandena för plockarna genom att ställa frågor till dem om lön och andra förhållanden.

Handboken är på thailändska, och den får alla bärplockare som kommer hit via ett bemanningsföretag. I boken berättas om svensk lagstiftning, Kommunals avtal, om allemansrätt och om svenska djur.

Thord Ingesson på LO har länge följt de utländska bärplockarna i Sverige. Han säger:

– Utvecklingen är positiv. Frivilliga överenskommelser är dock inte rättsligt bindande. Blir det ordentlig kris så är det bara kollektivavtal som ger plockarna garantier, säger han.

Både han och Mats Wingborg pratar om de ”fria” plockarna som dem som löper störst risk att råka illa ut. Förra året kom många från Bulgarien. Tord Ingesson säger att en ny grupp är folk från Ukraina, som har arbetstillstånd i Polen och som tagit sig till Sverige för att plocka blåbär och lingon.

De ”fria” plockarna riskerar att bli utnyttjade och det kan handla om slavhandel, svartarbete och skattebrott. Mats Wingborg räknar med att de som kontrollerar förhållandena i skogen ska slå larm om det dyker upp någon grupp som verkar vara organiserade av andra än de kända bemanningsföretagen.

Thailändarna som arbetar åt bemanningsföretag kommer att plocka bär i Norrbotten och Västerbotten i första hand medan de ”fria” plockarna arbetar längre söder ut i Gästrikland, Uppland, Dalarna och Värmland.

Bärbranschen försöker alltså ta ett större ansvar för bättre arbetsvillkor i skogen. I morgon, onsdag, ska Livsmedelsföretagen berätta om den nya överenskommelse på en pressträff.

– Nu är det bara politikerna som inte gjort något för att förbättra för bärplockarna. Andra grupper har tagit till sig av kritiken mot de utländska bärplockarnas arbetsförhållanden, säger Mats Wingborg.

Fakta: Swedwatch

Swedwatch granskar svenska företag i utvecklings- och låglöneländer. Medlemmar i organisationen är Svenska Kyrkan, Diakonia, Naturskyddsföreningen, Fair trade center, Latinamerikagrupperna och Afrikagrupperna.