Myten att familjer inte har råd att låta den som tjänar mest stanna hemma stämmer bara om det är pappan som har högst inkomst. När mamman tjänar mest tar hon ändå oftast ut större delen av föräldraledigheten.

– Det är könet som är den absolut viktigaste faktorn. Det är bra att vi har det här svart på vitt, så att diskussionen kan föras utifrån fakta, säger Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan, till TT.

Slutsatsen dras i en ny rapport från Försäkringskassan, som har analyserat hur uttaget av föräldrapenningen ser ut. I rapporten konstateras att det sedan föräldraförsäkringen infördes har funnits politiska målsättningar om att män ska använda den i högre utsträckning än vad de gör.

Mest jämställt uttag av föräldrapenningen har högutbildade storstadsbor som jobbar inom offentlig sektor, yngre par och jämnåriga par.

– I storstäderna finns fler högutbildade och fler höginkomsttagare. Men även när vi tar hänsyn till utbildning och inkomst kvarstår skillnader mellan olika delar av landet. Det kan ju ha att göra med att det finns lite olika normer, säger Hartman, och tillägger att mer jämställt uttag i ett område kanske smittar av sig även på personer med lägre inkomster och utbildning.

Andelen som delar föräldradagarna jämställt har trefaldigats de senaste tio åren. Om andelen kvinnor som är höginkomsttagare och högutbildade stiger i framtiden kommer man med stor sannolikhet att få fler som delar jämställt, enligt Hartman. Men frågan är om det räcker hela vägen, eller om det krävs förändringar i föräldraförsäkringen. Införandet av de två pappamånaderna har lett till att fler av de pappor som tidigare tog ut mycket få föräldradagar tar ut fler dagar. Men många pappor tar fortfarande ut få dagar, och pappamånaderna har inte haft någon betydelse för hur många föräldrar som delar jämställt.

– Man kanske skulle behöva öka antalet pappamånader till sex månader för att öka andelen som delar jämställt. Men det är bara spekulation, säger Hartman.

Fakta: Mammor och pappor

Andelen som delade föräldradagarna jämställt var 4 procent år 2000, och hade 2010 ökat till 12,7 procent. Ett jämställt uttag är enligt Försäkringskassans definition att ingen av föräldrarna tar ut mer än 60 procent av föräldradagarna, och att ingen tar ut mindre än 40 procent.
I Uppsala län var det 18 procent av föräldrarna som tog ut dagarna jämställt, medan det i Kalmar och Blekinge län var bara 8 procent.
I Nybro och Åstorps kommuner var bara 3 procent av paren jämställda, jämfört med 23 procent i Hofors, enligt Försäkringskassans rapport.

Källa: Försäkringskassan (TT)