Ta bort karensdagen och inför i stället karensavdrag, skriver tre företrädare för facket på Svenska Dagbladets debattsida. De anser att ett avdrag skulle minska ”sjuknärvaron” och risken för smitta och även bli mer rättvist.

Avdraget bör vara på en femtedels veckoinkomst i stället för som nu inkomsten för en dag/ett arbetspass, enligt förslaget som ska presenteras närmare under politikerveckan i Almedalen.

De tre fackföreträdarna — Tobias Baudin (LO), Annelie Nordström (Kommunal), och Lars-Anders Häggström (Handels) — skriver i SvD att över två miljoner anställda i dag går till jobbet — trots att de borde sjukskriva sig och stanna hemma.

”Just nu ökar sjuknärvaron, mellan 2010 och 2012 med ungefär tre procent. Det innebär 140 000 fler sjuknärvarande”, hävdar Baudin, Nordström och Häggström i tidningen.

Ett karensavdrag skulle minska risken för smittspridning på arbetsplatser. Dessutom skulle flera orättvisor som följer av karensdagen minska, enligt artikelförfattarna.

”Problemen för dem som har sin arbetstid koncentrerad till långa arbetspass, exempelvis med ständig nattjänstgöring, skulle minska. De personer som har flera arbetsgivare och som med dagens system riskerar att få flera karensdagar i samma sjukperiod skulle få samma karensdag”, enligt fackföreträdarna.