Foto: Mårten Martos Nilsson

Foto: Mårten Martos Nilsson

– Det hade blivit min första strejk, säger Daniel Johnzon, tågvärd i Stockholm sedan tolv år. Men jag är mest lättad att den är avblåst, det hade blivit ett helvetiskt kaos.

 

Tusentals nytryckta strejkaffischer kan läggas undan sedan Seko och Almega skrivit under ett nytt avtal för spårtrafiken.

– Jag är mest av allt lättad. Strejken hade betytt ett helvetiskt kaos för både oss och resenärerna, säger Daniel Johnzon, tågvärd på Stockholmståg, som illustrerar sina känslor med att dra in luft och andas ut med ett stort ”puh”.

I morse rullade pendeltågen, tunnelbanan och spårvagnarna som vanligt i Stockholmsområdet, där grovt räknat 800 000 resenärer skulle ha drabbats av konflikten, liksom pendeltågen och regionaltågen på västkusten och i Skåne. På onsdagskvällen, några få timmar innan strejken skulle ha brutit ut, skrev Seko och Almega under ett treårigt avtal, som ger de anställda inom spårtrafiken löneökningar på sammanlagt 6,8 procent under de tre åren och kompletterande ersättning vid föräldraledighet i sex månader i stället för fem.

Fackets viktigaste krav var att medlemmarnas löner och övriga villkor inte ska kunna pressas ner i samband med att trafik upphandlas och en ny arbetsgivare tar över. Seko såg ett tydligt försök att dumpa villkoren när SJ Götalandståg tog över regionaltrafiken på västkusten förra året, och vägrade betala lika bra löner som personalen hade haft hos den tidigare arbetsgivaren DSB Väst.

Efter ett övertagande är den nya arbetsgivaren skyldig att betala enligt det gamla lokala avtalet i som mest tolv månader. Kommer parterna inte överens inom den tiden finns bara det centrala avtalet för branschen att falla tillbaka på – och för spårtrafikens del är det tunt; det mesta värdet finns i de lokala avtalen.

I årets avtalsförhandlingar har Seko krävt skydd mot sådan avtalsdumpning, och facket ser det nya centrala avtalet som en seger på den punkten. Avtalet löper visserligen på tre år, men det kan sägas upp redan den 31 mars 2014, så att det slutar gälla 31 maj 2014. Våren 2015 finns en andra chans att säga upp avtalet.

– Därmed har vi i praktiken tolvmåndersavtal. Det betyder att vi kan säga upp det centrala avtalet och använda konfliktvapnet om någon arbetsgivare försöker dumpa villkoren i ett lokalt avtal, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson.

SJ Götalandståg är i själva verket det första exemplet på hur Seko tänker skydda sig mot avtalsdumpning. Ett nytt lokalt avtal för de anställda på Götalandståg med minst lika bra villkor som de tidigare haft hos DSB Väst var ett villkor för att Seko skulle skriva under det centrala branschavtalet i går kväll. Och ett sådant avtal blev klart bara någon timme innan Seko och Almega accepterade medlarbudet om det centrala avtalet, strax innan strejken skulle bryta ut.

– På samma sätt kommer varje försök från något företag att försämra villkoren i lokala avtal att mötas av konfliktvarsel, säger Valle Karlsson.

– Även om strejken nu är avblåst tror jag att vi har skickat en signal till de företag som eventuellt tänkt slå sig in i branschen genom att försämra villkoren för de anställda, tillägger Valle Karlsson, som inte minst syftar på de nya operatörer som har begärt tillstånd för tågtrafik mellan Stockholm och Göteborg och på sträckan Stockholm – Sundsvall.

Men på sikt är ständigt konflikthot inte en idealisk lösning, det anser varken Seko eller Almega. Parterna är därför överens om att bilda en styrgrupp som ska utforma ett mer komplett centralt avtal för spårtrafiken. Eftersom villkoren skiljer sig åt mellan fjärrtrafik, pendeltåg, verkstäder och andra delar branschen måste avtalet kompletteras med en bilaga för varje delområde.

– Vi och Seko har stora ambitioner att arbeta fram ett mer heltäckande avtal, säger Jonas Milton, vd för Almega. Seko anser att det nuvarande avtalet har luckor, och dem ska vi försöka fylla.

Under förmiddagen i dag, torsdag, informerar Seko medlemmarna på SJ Götalandståg om det nya lokala avtalet. Arbetet har inte kunnat nå klubbordföranden Monica Danielsson för en kommentar.