”Spioner” som under täckmanteln av att vara timvikarier för en kortare tid övervakar hur personal inom äldreomsorgen sköter sig. Det vill politikern Magnus Isaksson (M) att Kalmar kommun ska anställa, skriver Östran.

Han föreslår det i en motion till fullmäktige.

– Det handlar om utsatta människor, som inte kan föra sin egen talan. De uppgifter om vanskötsel som kommer fram är ofta svåra att belägga, säger Isaksson till tidningen.

Magnus Isaksson påpekar att övervakning av medarbetare redan förekommer i stor utsträckning på privata arbetsplatser runt om i landet, exempelvis i form av så kallade mystery shoppers i detaljhandeln eller inspelade samtal hos telefonförsäljare.

– Men så fort det handlar om övervakning inom kommuner och landsting blir det alltid extra känsligt. Hade det här varit inom näringslivet så hade det inte varit något kontroversiellt över huvud taget. Det är jag övertygad om, säger han till TT.

Syftet med hans föreslagna ”spioner” är inte att sätta dit någon, säger Magnus Isaksson, utan att se till att äldreomsorgen är av god kvalitet. Det kan till exempel handla om att hitta systemfel som politikerna ansvarar för.

– Jag tror ju inte alls att det här är någonting som man kan begagna sig av i någon större utsträckning, och inte generellt sett inom den kommunala verksamheten. Men just äldreomsorgen är speciell. Gamla, dementa och sjuka har oerhört svårt att föra sin egen talan.

– Att ha spioner som på något sätt ska övervaka den anställdes arbetsinsatser känns som ett väldigt märkligt sätt att åstadkomma kvalitet inom omsorgen, säger Annelie Nordström, förbundsordförande för fackförbundet Kommunal.

Hon menar att det ofta är pressade scheman och tidsbrist som ligger bakom brister i omsorgen när personalen gör ett dåligt arbete.

– Det låter som att han misstänkliggör personalen i stället för att titta på vilka förutsättningar de har för att göra ett bra jobb, säger hon.