Det blir ingen strejk för 1 300 medlemmar inom telekomområdet. På onsdagskvällen sade fackförbundet Seko och arbetsgivarsidan IT & Telekomföretagen inom Almega ja till medlarnas bud.

En kärnfråga i förhandlingarna har varit hur lönerna inom branschen ska sättas.

”Vi har fått igenom vårt krav om regler i det centrala avtalet som garanterar löneökningar till våra medlemmar, så kallad stupstock. Detta gäller om man inte kommer överens i de lokala löneförhandlingarna”, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén i ett pressmeddelande.

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör vid IT & Telekomföretagen, säger i ett annat pressmeddelande att ”vi är nöjda med att ha träffat ett avtal och därmed undviker en konflikt som hotade att få stora konsekvenser”.

Avtalet är treårigt och innebär en höjning med 6,8 procent under avtalsperioden. Det sista året är uppsägningsbart.