Bara en av tio, noga räknat åtta procent, av deltagarna i fas 3 har fått ett jobb utan statligt stöd. Ytterligt två av tio fick jobb med någon sorts statligt stöd – som nystartsjobb, lönebidrag eller särskilt anställningsstöd.

Det visar en rapport som IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) redovisar i dag. Med data ur register har forskarna följt 250 000 långtidsarbetslösa som har passerat revy i jobb- och utvecklingsgarantin under drygt fem år fram till april 2012.

Resultatet visar att ju längre en arbetslös blir kvar i garantin desto, mindre är chansen att få jobb. Under det första året i fas 1 och 2 fick fem av tio jobb. Tre av tio fick ett jobb utan statligt stöd, två av tio fick ett jobb med stöd.

Rapporten visar också att deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin med placering hos Arbetsförmedlingen hittar jobb något snabbare än deltagare hos kompletterande aktörer.

Den nya rapporten visar att tre av tio deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2 inte har fått den arbetsträning eller praktik som regeringen har bestämt att de ska få.

– Det är bekymmersamt. Det kanske är så att de som hamnar i fas 3 är lite för bra för att vara där, men de har inte fått tillräckligt mycket hjälp i fas 1 och 2, säger Sara Martinson, en av rapportförfattarna.

Forskarna har intervjuat 1 065 respektive 657 fas 3-deltagare vid två olika tidpunkter. Trots alla kurser i cv-skrivande svarar drygt hälften att de inte fick hjälp att söka jobb eller att kontakta arbetsgivare i fas 1 och 2.

Tre av fyra är nöjda med sin fas 3-plats.

– Deltagarna är mindre nöjda med fas 1 och 2. 30 procent av missnöjda med fas 1 och 2. Bara 14 procent är missnöjda med fas 3, berättar Sara Martinson.

Jobb- och utvecklingsgarantin kostade 13 miljarder förra året. 250 000 långtidsarbetslösa har passerat genom garantin på drygt fem år.

I maj var 98 000 inskrivna i någon av tre faserna. 34 000 var inskrivna i fas 3. Allt som allt har 50 000 människor passerat revy genom fas 3 sedan starten 2009.

Staten, kommunerna och landstingen tar emot allt färre fas 3-deltagare. 84 procent av deltagarna har sin fas 3-plats hos privata anordnare. Av dem finns något fler hos stiftelser och ideella föreningar än hos privata arbetsgivare.

• Fler och fler unga i fas 3