När Johanna Hiltunen kommer till jobbet klockan 7 börjar hon med att göra sallad till dagens lunch. 

Foto: Bertil Enevåg Ericson

Mer än 1 000 långtidsarbetslö­sa ska få jobb i ett år i Eskils­tuna. Johanna Hiltunen jobbar i förskolekök.

 

Allt fler unga hamnar i fas 3 – efter tre och ett halvt års arbetslöshet. I Eskilstuna anställer kommunen långtidsarbetslösa ungdomar för att bryta den trenden.

För snart ett och ett halvt år sedan förklarade Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist att det råder nolltolerans mot ungdomar i fas 3. Sedan dess har antalet unga under 25 år i fas 3 ökat med drygt 65 procent.

– Nolltolerans är ett mål och en vision, säger hon.

Är ökningen ett misslyckande?

– Det är alltid ett misslyckande när människor är borta från arbetsmarknaden länge, oavsett om de är unga, medelålders, har internationell bakgrund eller funktionshinder. Varje förlorad människa i arbetskraften är ett misslyckande i samhället.

420 ungdomar under 25 år var inskrivna i fas 3 i maj. Det är inte särskilt många. Å andra sidan är fas 3-ungdomarna ungefär lika många som ungdomarna i Arbetsförmedlingens paradprojekt Unga in.

Dessutom är det sannolikt betydligt fler unga som hoppar av när de närmar sig gränsen för fas 3. Arbetsförmedlingen tog fram siffror åt Dagens Arbete i oktober 2012. De visade att två av tre unga aldrig dök upp i fas 3. I stället hamnar de i den snabbväxande gruppen unga mellan 16 och 25 år som varken studerar eller arbetar.

I dag består den av drygt 110 000 ungdomar, enligt färska siffror från Ungdomsstyrelsen.

Att ungdomarna ställer sig vid sidan av systemet kan bero på att de inte får ett öre av Arbetsförmedlingen för att vara med i fas 3. Eftersom de inte har haft jobb kan de inte få a-kassa och eftersom de inte har fått a-kassa kan de inte få några pengar. Det är ungdomarnas Moment 22. De är hänvisade till socialbidrag.

UngdomsarbetslöshetDet krävs tre och ett halvt års arbetslöshet för att hamna i fas 3. Sämre start i livet kan man knappast få. Det gör ungdomarna i fas 3 till en politiskt känslig grupp.

Det märks när Arbetet ber om tio minuter i telefon med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Hennes pressekreterare Niklas Gillström säger att det ”tyvärr inte är möjligt”. I stället svarar han skriftligt på tre frågor.

Två frågor handlar specifikt om unga i fas 3, men svaren är allmänna som: ”Ungdomsarbetslösheten är en av regeringens mest prioriterade frågor.”

I övrigt är svaren mest en uppräkning: Två miljarder till långtidsarbetslösa på tre år och drygt åtta miljarder till ett ungdomspaket. Då är den halverade arbetsgivaravgiften och den halverade restaurangmomsen inräknade.

Fas 3

I jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 placeras en arbetslös hos ett företag, en kommun eller en organisation. Arbetsgivaren betalar ingen lön, arbetsgivaravgift eller försäkring. I stället får arbetsgivaren 225 kronor per person och anvisningsdag. Medarbetaren lever på aktivi­tetsstöd eller socialbidrag.