Mer än 1 000 långtidsarbetslö­sa ska få jobb i ett år i Eskils­tuna. Kommunen anställer 350 nya varje år under tre år.

– Målet är att bryta trenden. Arbetslösheten och antalet människor med socialbidrag ska minska, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Han anser att ett års anställning är vad som krävs för att ge någon chans till fast jobb eller för att motivera någon att börja studera. I värsta fall ska året åtminstone kvalificera för a-kassa.

Så blir det för en del – men inte för alla. Det beror på att det finns alla möjliga anställningsstöd med olika regler hit och dit.

– Reglerna för anställningsstöd är ett gytter, men dem rår vi inte på. Regeringen får svara på varför det ser ut som det gör, säger Jimmy Jansson.

Niklas Gillström är pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M):

– De stöd som är en arbetsmarknadspolitisk insats är inte a-kassegrundande. De stöd som riktar sig till funktionsnedsatta kvalificerar däremot för a-kassa, säger han.

Även nystartsjobb kvalificerar för a-kassa.

Var tionde invånare i Eskilstuna fick socialbidrag åtminstone någon gång under 2011. Hälften var arbetslösa. Socialbidragen kostade 250 miljoner. Det visar Socialstyrelsens senaste siffror. Därmed hamnar Eskilstuna i topp i Sverige tillsammans med Södertälje.

Arbetslösheten är 13,7 procent i Eskilstuna mot 8,1 procent i hela Sverige, enligt Arbetsförmedlingens siffror för maj. Det är ungefär likadant, eller värre, i andra industristäder som Norrköping, Gävle och Trollhättan. I Eskilstuna är var fjärde ung människa under 25 år arbetslös. Det beror inte att på att heltidsstuderande drar upp statistiken särskilt mycket. Det beror att ungdomarna faktiskt är arbetslösa.

Projektet innebär att kommunen fixar jobben. Arbetsförmedlingen bidrar med anställningsstöd till lönerna. Allt som allt kostar det 100 miljoner på tre år. Kommunen och Arbetsförmedlingen delar på notan.

– Vi har inte använt de kraftfulla anställningsstöden tillräckligt. Förra året skickade vi tillbaka mer än 30 miljoner från Eskilstuna till regeringen. I år ska vi inte skicka tillbaka en enda krona. Vi har haft för lite kontakt med arbetsmarknaden och kommunen, säger Patrik Vikström, chef för Arbetsförmedlingen i Eskilstuna.

Det finns ingen tydlig ansvarsfördelning mellan kommunen och staten. Ibland blir följden att arbetslösa bollas fram och tillbaka mellan kommunen och statliga Arbetsförmedlingen. I värsta fall får de arbetslösa börja om från noll varje gång, därför att den ena handen inte vet vad den andra gör.

– Staten tog över ansvaret för arbetsmarknadspolitiken 2007, tog ifrån kommunerna pengar och sa att vi skulle hålla oss borta. Det fungerade inte. Vi har blivit tvungna att bygga upp parallella system i kommunerna. Samtidigt har nedskärningarna i a-kassan inneburit att våra utgifter för socialbidrag ökar, anser Jimmy Jansson.

Eskilstuna kommun driver en rad arbetsmarknadsprojekt, ibland med EU-stöd. Det kostar och det har gått ut över andra verksamheter som skolan.

– Det har vi rättat till nu, säger Jimmy Jansson.

Den höga arbetslösheten märks i stället på kommunalskatten. Den är 32:95 kronor i Eskilstuna – 1:22 kronor över riksgenomsnittet.
– Vi har en skattesats som en bruksort på dekis. Det ska vi egentligen inte behöva i en kommun med nästan 100 000 invånare.
Mats Pejer