Förra året blev det nästan strejk. I år gjorde Kommunal och Vårdföretagarna upp om ett nytt kollektivavtal för 40 000 privatanställda personliga assistenter utan medling.

Lönerna höjs med 1 700 kronor på tre år. Lägstalönerna höjs med 1 118 kronor. Föräldralediga får tio procent av lönen under de första sex månaderna. Tidigare har de inte fått något alls.

Avdraget för en karensdag får inte omfatta mer än åtta timmar – även om assistenten råkar vara schemalagd 16 timmar den dagen. Det här är en stor fråga i en bransch med långa arbetspass. Hittills har det kunna stå en personlig assistent dyrt att bli sjuk.

Personliga assistenter är en stor, och lågavlönad, yrkesgrupp, en av de sämst betalda i Kommunal, om inte den allra sämst betalda. Medellönen är 20 150 kronor. Men att få ut mer än 6,8 procent till lågavlönade kvinnor går inte i årets avtalsrörelse.

I dag kom för övrigt Medlingsinstitutet med en rapport som visar att löneklyftan mellan män och kvinnor ökade från 5,9 till 6,1 procent mellan 2011 och 2012. Det är inte hela löneskillnaden, men den del som enbart kan bero på kön.

– Vi brukar säga att man inte ska räkna av kronor, utan väga in annat som arbetsgivarpolitiska värden och båda parters vilja att förbättra avtalen, men det är svårt att få gehör för sådana argument när man trummar in 6,8 procent, säger Margareta Johansson, ombudsman på Kommunal.

Förra året fick assistenterna draghjälp av förarna på flygbussarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Förarna var på vippen att gå ut i sympatistrejk till stöd för kravet på en månads uppsägningstid för assistenterna.

Kommunal nådde halvvägs då. Uppsägningstiden förlängdes från inga dagar alls till 14 dagar. I år hade Kommunal åter med kravet på en månads uppsägningstid, men släppte det tidigt.

–  Vi måste välja vad vi tar strid för. I år blev valet att lägga tyngd på karensdagen. Det är en stor fråga för våra medlemmar, berättar Margareta Johansson.

Personlig assistans betalas med statlig assistansersättning. Däremot betalar staten inte ett öre till lön under uppsägningstid. När förra avtalet skrevs kom Kommunal och Vårdföretagarna överens om att tillsammans jobba för att få staten att ändra på reglerna.

– Vi ligger på Försäkringskassan för att få reglerna ändrade så att staten betalar för uppsägningslön, säger Margareta Johansson.

Företagen ska få möjlighet att lägga ut mer jourtid på assistenterna. Om företaget och assistenten vill ska en lokal uppgörelse träffas om detta.

16 733 kronor ny lägstalön

Avtalet gäller från och med den 1 juni 2013 till och med den 30 juni 2016.

• Lönerna höjs den 1 juni med 500 kronor i år, 570 kronor nästa år och 630 kronor 2015.

• Lägstalönen höjs den 1 juni med 329 kronor till 16 733 kronor i år, med 378 kronor nästa år och med 411 kronor 2015. Då är lägstalönen uppe i 15 562 kronor.

• Ob-tillägg och jourtillägg höjs den 1 september varje år.

• Beredskapsersättning och restidsersättning höjs inte alls.