Kommunalarna har fått ett nytt pensionsavtal utan 21-årsgräns. Varenda intjänad krona räknas från första sommarjobbet.

– Det gynnar särskilt Kommunals medlemmar som börjar arbeta i ung ålder, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Det nya pensionsavtalet har undertecknats av Kommunal, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och arbetsgivarorganisationen Pacta. Det börjar gälla den 1 januari 2014 och gäller dem är 28 år eller yngre under året.

En liten grupp som tjänar mer än 35 000 kronor i månaden berörs mest. De har haft det som kallas förmånsbestämd pension. Det innebär helt enkelt att de har varit en viss procent av lönen i pension.

Från och med nästa år får de i stället avgiftsbaserad pension. Det innebär att man inte kan säga i förväg hur mycket de kommer få i pension. Det hänger på hur stor avkastningen blir.

För Pactaföretagens anställda införs så kallad tryggande inbetalning. Det innebär att de garanteras pensionsinbetalningar även om arbetsgivaren går i konkurs.