Ingen behöver ställa in sitt midsommarfirande på grund av tågstrejk. Seko och arbetsgivarna Almega kom överens på onsdagskvällen.

Avtalet gäller från den 1 april 2013 till den 31 mars 2016 och innebär en uppräkning av lönerna med 6,8 procent under tre år, helt i nivå med vad andra grupper på arbetsmarknaden enats om under året. Parterna är också eniga om en ny formulering rörande föräldraledighet.

Jonas Milton, vd för Almega, var lättad när TT träffade honom direkt efter det att avtalet skrivits under:

– För vår del var vi väldigt angelägna att undvika en konflikt. Det skulle ha medfört oerhörda problem för tredje man, som skulle haft svårt att komma till jobbet och till midsommarfirandet.

Enligt Sekos ordförande Janne Rudén var en strejk inte långt borta.

– Det var först under eftermiddagen som det började lösas upp, sa han till TT.

Han är främst nöjd med att avtalet är uppsägningsbart varje år och att en lösning har nåtts för Sekos medlemmar vid Götalandståg.

Även fackförbundet ST har enats om ett treårigt avtal inom området spårtrafik med Almega. Avtalet ger 6,8 procent under tre år och berör omkring 3 000 medlemmar i ST.