Klockan tio i dag, onsdag, kan Seko och Almega få ett slutbud från medlarna i konflikten inom telekombranschen.

– Men det kan också hända att det inte blir något bud. Medlarna kan bedöma att vi står för långt ifrån varandra, säger Fredrik Bäckström, ombudsman vid Seko.

Parterna satt i samtal med medlarna en stor del av tisdagskvällen. Ett bud från medlarna Jan Sjölin och Göran Gräslund planerades först till tisdagseftermiddagen, men uteblev alltså.

Oenighet i två frågor utlöste Sekos varsel den 10 juni: Formerna för den lokala lönebildningen, och den för branschen speciella regeln att kollektivavtalet inte omfattar anställningar som är kortare än tre månader.

– Vi har ingen statistik över hur många de korta anställningarna utanför kollektivavtalet är, men vet att de är vanliga på callcenters, kundtjänster och i telebutiker, säger Fredrik Bäckström.

Fredrik Bäckström bedömer att makten över den lokala lönebildningen är den svåraste frågan att lösa. Seko anser att arbetsgivarna i dag kan sätta lönerna helt efter eget huvud. Almega kallar alla former av individgarantier föråldrade, och hänvisar till att parterna var överens om att slopa dem redan 2010.

Om parterna inte kommer överens går 1 300 anställda ut i strejk klockan 18 i kväll, onsdag, vid elva telekomföretag runt om i landet, bland dem stora företag som Telia Sonera, Eniro, Relacom och Eltel.