Tanaka Taka studerade i USA i nio år och återvände till Japan som radikal. När ILO grundades i Washington 1919 var hon med som observatör (bara män hade rösträtt). Ett av hennes uppdrag var att läsa upp översättningen av den japanske ministerns anförande. Men hon bytte ut det mot ett eget anförande som gav svidande kritik mot förhållandena i den japanska textilindustrin. Då avstängdes hon från kongressen såsom mindre tillräknelig (hon var nämligen gravid). Men återfick sin rätt att medverka efter intensivt lobbyarbete av bland andra Kerstin Hesselgren. Hennes insats spelade stor roll för hur kongressen sen utvecklade sig, och de tidiga kvinnokämparnas arbete i början fick genomslag i den kommande fackliga kampen under kommande generationer.

Detta var en av många föredömliga berättelser (föredragshållaren heter Dorothy Sue Cobble) på symposiet om Kvinnorna och världsfacket ute på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek igår den 19 juni. Men höjdpunkten var kanske det föredrag där den mångåriga ordförande i Handels avd 20, Maria Bosdotter, fick exemplifiera samarbetet mellan feminismen och arbetarrörelsen. Hon var själv närvarande när Jonny Hjelm gav sitt porträtt, och kom med intressanta kommentarer i en dialog som bara måste fortsätta. Den kanske viktigaste poängen var insikten om att de feministiska frågorna tas på allvar först när den som framför dem själv blir tagen på allvar.

”För att få respekt måste man veta mer än männen om de hårda frågorna, och sen bli en brygga till de feministiska rörelserna.”

Föredragen (dock ej det om Bosdotter) kommer att visas på Kunskapskanalen i höst.