51 000 fler hade jobb i maj än i maj förra året. Det visar nya siffror från SCB, Statistiska centralbyrån.

Samtidigt minskade antalet arbetslösa med 14 000 till 417 000 på ett år, men minskningen för liten för att vara statistiskt säkerställd. Däremot drar SCB slutsatsen att arbetslösheten slutade ökade i maj. I mars och april pekade siffrorna uppåt.

Och antalet långtidsarbetslösa ökade, även om också den ökningen är för liten för att vara statistiskt säkerställd.

Arbetslösheten var 8,2 procent i maj.

Antalet undersysselsatta ökade med 35 000 på ett år till 332 000. I den här gruppen återfinns till exempel timanställda som inte får jobba så mycket som de vill.

Arbetskraften ökade också. Det är ett mått att fler människor söker jobb.