Medlarna i spårtrafikkonflikten lämnar ett slutbud i morgon, som parterna ska svara på under onsdag eftermiddag eller kväll.

Det bekräftar en av medlarna, Göte Larsson, som i övrigt är förtegen om medlingsförsöken.

Enligt P-O Fällman, ombudsman vid Seko, förhandlar parterna för fullt under tisdag eftermiddag.

– Vi för parallella förhandlingar, dels om ett nytt, mer normerande centralt avtal med Almega för hela branschen, dels om villkoren för personalen på Götalandståg.

För att undvika att den varslade strejken inom spårtrafiken i Stockholm, Göteborg och Skåne bryter ut klockan 03.00 natten till torsdagen räcker det alltså inte att Seko och Almega kan enas om ett avtal för branschen, understryker P-O Fällman.

– Vi måste också lösa situationen för medlemmarna på Götalandståg, annars blir det inget centralt avtal.

Svårigheterna att sluta ett lokalt avtal vid Götalandståg var den utlösande faktorn när Seko varslade om konflikt inom spårtrafiken.

Tågtrafiken på västkusten sköttes tidigare av DSB, men företaget (som hade vunnit upphandlingen av trafiken med ett mycket lågt anbud) klarade inte sina åtaganden. Uppdraget gick därför till SJ, som bildade det nya bolaget Götalandståg för västkusttrafiken. Trots årslånga förhandlingar kunde Seko inte få till stånd villkor i nivå med dem som medlemmarna hade haft hos DSB, och SJ hotade med att bara följa det centrala avtalet, där lönerna är extremt låga.

Seko och Almega är någorlunda överens om att det i framtiden behövs ett starkare centralt avtal för branschen, som parterna kan falla tillbaka på om de inte kan komma överens lokalt. Men de inser också att det krävs mycket arbete för att ett centralt avtal ska fungera för alla yrkesgrupper inom spårtrafiken, där villkoren skiljer sig starkt mellan fjärrtrafik, pendeltåg, spårvagnar, verkstäder och städning. Det arbetet går knappast att slutföra inom ramen för årets avtalsrörelse.

– Därför är det avgörande för oss att vi får ett avtal på bara tolv månader, säger P-O Fällman. På så sätt har vi möjlighet att ta till stridsåtgärder om medlemmarnas villkor hamnar under press vid de upphandlingar som väntar det kommande året.