Uppgifter om din hälsa hälls nu ut i cyberrymden, i samband med sammanbrottet för Stockholms medicinska journalsystem Take Care.

Alla uppgifter om dina mediciner, sjukdomar, psykiska problem, besök på Sesamkliniker eller andra mottagningar inom venhälsan, eller om du någon gång har fått vård för ett missbruk, alla dessa uppgifter om dig och dina nära fladdrar just nu omkring i cyberrymden utan att de ansvariga på Take Care, som dagens datasystem heter, har en aning om vad som händer.

Det här är andra sammanbrottet inom en vecka, och visar tydligt att hela vårdsveriges journalsystem är på väg att bli ett fullständigt haveri för den personliga integriteten.

Systemet ska nämligen del för del byggas ut över hela Sverige.

Nyligen har vi kunnat läsa att en ortoped via detta nya sammanhållna journalsystem har gått in i sina kvinnliga patienters gynjournaler och vi har upplevt flera fall där vårdpersonal gluttat i kändisars journaler.

Detta har avslöjats trots att det faktiskt är väldigt svårt att åka fast vid en olovlig inloggning. Det egentliga intrånget kan därför antas vara betydligt större.

Att sjukvårdspersonal skulle vara extra nyfikna eller samvetslösa är naturligtvis fel, men om man skapar ett system, som i likhet med Take Care redan från början byggs med stora möjligheter att missbrukas, så kommer systemet med all säkerhet så småningom också att missbrukas.

Och då är det helt andra typer av missbruk än nyfikenhet det handlar om.

Om någon av våra ministrar skulle ha ett psykiskt sammanbrott bakom sig skulle det av medicinlistan alltid att framgå att han eller hon har ätit psykofarmaka, även om medicineringen är avslutad.

Om planerna fortskrider som planerat kommer uppgifter om ministerns tidigare psykiska sammanbrott att vara möjliga att ta fram via vilken dator som helst på vilken vårdinrättning som helst i Sverige.

Att tala om personlig integritet framstår då närmast som ett hån.

De lättillgängliga uppgifterna öppnar för utpressning eller att någon säljer uppgifter till pressen, till exempel efter att ha tankat ur kändisars inseminationsjournaler.

Vi behöver dock inte gå till kändisskaran för att tala om hot mot personlig integritet. Att offentliggöra uppgifter som tagits ur Take Care-systemet är ett lätt sätt att trakassera och hota före detta livskamrater eller andra.

Datainspektionen har kritiserat systemet för att kontroller av vem som haft tillgång till informationen är för dålig, och att uppföljningar inte görs.

Landstingets revisorer har reagerat över att uppgifter skickas helt okrypterade mellan vårdinrättningar. Det är alltså ingen större svårighet för datakunniga att gå in i systemet.

Till detta kommer de rent medicinska hoten av att ha ett så instabilt system som Take Care.

Karolinska sjukhuset har nu på förmiddagen gått över till stabsläge till följd av systemhaveriet.

Det betyder i klartext att all vård ställs in utom den rent akuta.

Och just nu i denna stund har alltså ingen ansvarig den minsta susning om vad som händer i cyberrymden med alla de journaluppgifter som lagrats i Take Care.

Martin Klepke