Skolan gjorde ingenting när två elever anmälde att de utsatts för sexuella trakasserier av idrottsläraren under lång tid. Nu går Diskrimineringsombudsmannen, DO, till domstol.

Under en stor del av högstadietiden utsatte en idrottslärare i Umeå två av sina elever för upprepade fysiska och verbala kränkningar, framgår av en DO-anmälan. DO anser att lärarens handlande är sexuella trakasserier och har därför beslutat att stämma kommunen.

De två eleverna har liknande upplevelser av trakasserier i form av kommentarer samt ovälkommen beröring. De hävdar att läraren bland annat har upprepade gånger kramat om dem och kommenterat deras utseende.

Båda har också varit med om att läraren har daskat till dem på rumpan. Trots att de rapporterade händelserna till skolledningen hände det ingenting. Läraren har uppgett att han inte förstått att hans handlande har upplevts som kränkande, menar skolledningen.

– Men en lärare på en högstadieskola måste själv kunna förstå att ett närgånget beteende av det här slaget är ovälkommet för flickor i skolåldern, säger DO Agneta Broberg.

Hon vill att lärarens agerande och skolhuvudmannens, det vill säga kommunens, ansvar prövas i domstol. En stämningsansökan mot Umeå kommun är på väg.