Unionen har slutit avtal med Bemanningsföretagen. Det är treårigt och det följer märket, vilket innebär lönepåslag på 6,8 procent under avtalsperioden. Dessutom införs en sjätte månad med föräldralön för de uthyrda tjänstemännen.

För LO-förbundens bemanningsanställda finns sedan i höstas ett avtal, som löper över tre och halvt år.

Fack och arbetsgivare är överens om att förhandlingarna om ett nytt tjänstemannaavtal för de uthyrda varit odramatiska och utan större svårigheter.

– Det är klappat och klart med Unionen. Det enda är att vi ligger sist i raden och har väntat på att andra ska bli klara, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör hos Bemanningsföretagen.

Hos Unionen har Johnny Håkansson skött förhandlingarna. Han säger:

– Det flöt på bra. Och det har inte varit något extra utan vi ligger på märket.

Löneökningarna är 2,0 procent första året, 2,3 procent nästa år och 2,5 procent under det sista avtalsåret. Avtalet innehåller individgarantier. De är 210, 230 och 230 kronor för de tre åren.

LO:s och Unionens bemanningsavtal har helt olika lönesyn. Tjänstemännen har en individuell lön som de tar med sig på olika uppdrag medan de uthyrda LO-medlemmarna betalas med den genomsnittslönen för de anställda med samma jobb hos företaget som hyr in dem.

– Våra medlemmar får lönepåslag genom gfl:en, säger Kent Ackholt, ansvarig för Bemanningsavtalet hos LO.

Gfl står för genomsnittligt förtjänstläge och är den lön som uthyrda LO-medlemmar ska ha enligt LO-förbundens bemanningsavtal.

Båda avtalen löper ut den sista april 2015.

Unionen har drygt 10 000 medlemmar som hyrs ut. Kollektivavtalet omfattar 35 000 tjänstemän på 500 företag.