Frisörföretagarna vill ha fritt fram att upphöra som arbetsgivarorganisation och motpart till Handels i förhandlingarna om kollektivavtal.

Därför blev det ett ettårigt avtal.

– Förtroendet för kollektivavtalet har inte ökat bland våra medlemmar under årets avtalsförhandlingar, säger Ted Gemzell, vd i Frisörföretagarna.

Den 5-6 oktober har Frisörföretagarna kongress. Då avgörs framtiden för kollektivavtalet.

En stark medlemsopinion vill inte ha något kollektivavtal för branschen.

– Jag uppfattar att en del av våra medlemmar bedömer att de kan förhandla fram förmånligare villkor för sitt företag och sina anställda direkt med Handels, berättar Ted Gemzell.

I november röstade en majoritet på Taxi Göteborgs stämma för att krypa ur kollektivavtalet. Orsaken är att stora konkurrenter, som Taxi Kurir och Taxi 020, inte följer några avtal. I april tänkte Taxi Göteborg om och kollektivavtalet är kvar.

Även inom Frisörföretagarna gäller medlemmarnas missnöje konkurrensen från de avtalslösa.

– I ett köpcentrum kan det finnas en salong som tar 200 kronor för en klippning på en söndag. Våra medlemmar kan inte konkurrera. Med ob-tillägg är det en förlustaffär att låta någon anställd jobba efter klockan 13 en lördag. Det innebär att man hellre stänger butiken, säger Ted Gemzell.

Enligt Frisörföretagarna finns det mellan 22 000 och 24 000 frisörer i Sverige. Av dem är 4 000 anställda. Resten är egna företagare.

– Det blir ett konstigt konkurrensförhållande när 20 procent av branschen omfattas av kollektivavtal och 80 procent inte omfattas, anser Ted Gemzell.

Det nya avtalet gäller till den 31 mars. En ny partsgemensam grupp under en ledning av en opartisk ordförande ska gå igenom löner, priser och överhuvudtaget ta fram siffror om branschen.

– Vår absolut förhoppning är att vi ska komma fram till ett kollektivavtal, annars skulle vi inte sitta med i arbetsgrupp. Men om vi inte klarar att tillsammans med Handels skapa arbetsvillkor som gynnar branschen kanske medlemmarna drar slutsatsen att vi inte ska ha något kollektivavtal, säger Ted Gemzell.

Redan i dag är skönhetssalonger en bransch utan kollektivavtal. Det har aldrig funnits någon arbetsgivarorganisation att teckna kollektivavtal med.

Linda Palmetzhofer, ombudsman på Handels:

– I stället tecknar vi avtal med varje enskilt företag. Det blir samma sak med frisörerna om Frisörföretagarna slutar skriva kollektivavtal. Det är naturligtvis inget som vi önskar. Det får många konsekvenser för branschen. Vi och Frisörföretagarna har exempelvis ett utbildningsavtal. Vad händer med det? Det finns många konsekvenserna att fundera på.

Garantilönen höjs

Garantilönen för 4 000 eller 5 000 frisörer höjs med 560 kronor i månaden. Övriga ersättningar höjs med 2,25 procent. Tillägg till föräldrapenning betalas ut i sex månader. Grantilönen höjs till 21 249 kronor, men höjningen gäller inte dem som är provanställda i sex månader. Det är några av punkterna i frisöravtalet.