I dag, söndag, blev det klart med ett nytt ettårigt kollektivavtal mellan Handelsanställdas förbund och Frisörföretagarna. Strejken med 190 anställda som skulle starta i morgon blåstes av.

Arbetsgivarna ville inte binda sig för ett avtal som är längre än ett år, skriver Handelsnytt.

Grundlönen för behörig frisör blir 19 000 kronor i månaden. Garantilönen höjs med 560 kronor i månaden och landar på 21 249 kronor.

Frisöravtalet bygger delvis på provision och löneökningarna beror därför på hur mycket varje frisör arbetar in och i vilken utsträckning arbetsgivaren höjer priserna.

”De frisöranställda får en löneökning i nivå med andra grupper. Vi kan också konstatera att ob-tilläggen är oförändrade som vi krävt”, säger Tommy Tillgren, andre vice ordförande för Handels i en kommentar.

Avtalet berör cirka 5 000 anställda frisörer.

Facket berättar på sin hemsida att en partsgemensam arbetsgrupp tillsätts där en extern expert ingår. Den har i uppdrag att fram till avtalsförhandlingarna nästa år se över och ta fram statistik och gemensamma slutsatser för frisörbranschen.