Löneledd tillväxt. Så kallas ett alternativ till att lönernas andel av produktionens resultat minskar medan företagens vinster ökar.

Tanken, som förs fram i en aktuell bok, är att högre löneökningar ska leda till ökad efterfrågan, som i sin tur gör att företagen investerar och nyanställer. Och det skapar i sin tur en stabil tillväxt i ekonomin och minskar klyftorna i samhället.

Lönelyften ska kombineras med löntagarvänlig socialpolitik och arbetsmarknadspolitik samt reglering av finanssektorn, enligt de forskare och ekonomer som samarbetat i löneandelsprojektet. Roland Spånt, tidigare chefsekonom på TCO och arbetsmarknads­råd i Washington, är en av dem.

– Om vi fortsätter som de senaste årtiondena blir resultatet ännu större skillnader mellan fattiga och rika. Och det kommer att slå igenom på hälsa och livslängd. Sannolikt får vi också demokratiska obehagligheter med sociala oroligheter, säger han.

Projektet har stötts ekonomiskt av Transports forskningsstiftelse och ett resultat är boken Den sänkta löneandelen. Deltagarna i projektet är ense om att löneledd tillväxt är en väg ur krisen.

Men eftersom EU:s länder i huvudsak handlar med varandra fungerar inte löneåterhållsamhet på en nationell arbetsmarknad. Bokens lösning är en samordning mellan EU-länderna för att hålla löner och välfärd uppe.