Handels kan få problem att dela ut information om frisörstrejken. Täby centrum kan stoppa fackets utdelning av flygblad.

– Normalt sett får vare sig butiker eller politiska partier dela ut flygbladet i vårt centrum, säger Christoffer Lind, chef för Täby centrum, som är en inbyggd galleria.

Handels har varslat om strejk för 144 frisörer på 29 arbetsplatser till på måndag. Fackets krav är att frisörerna ska få behålla sin ob-ersättning samt ett treårigt avtal med lönepåslag på 1 700 kronor.

I Stockholm har Handels varslat om konflikt på tre frisörsalonger som ligger i gallerior. De finns i Täby, Åkersberga och på Liljeholmstorget. Magnus Hallqvist, ombudsman på Handels Stockholmsavdelning, har kontaktat de tre köpcentrumen. Från Täby centrum har han fått veta att facket inte får dela ut sina flygblad inomhus. De övriga två har inte svarat.

– Om det blir konflikt på måndag kommer vi att dela ut vårt material vid alla frisörsalonger som är ute i konflikt. Det handlar om att vi har yttrandefrihet på offentliga platser, säger fackets Magnus Hallqvist.

Han berättar att han varit i kontakt med närpolisen i Täby, som bekräftar att det finns en överenskommelse med de politiska partierna om att inte dela ut flygblad. Men den gäller bara i valtider, enligt polisen.

Christoffer Lind, chef för centrumet i Täby, säger att flygbladsförbudet bland annat finns för att det blir så skräpigt. Samtidigt blir han osäker på vad som gäller när det är en strejk. Han ska kolla saken och kontakta företrädare för Handels.