Almega varslar om lockout mot Sekos medlemmar inom spårtrafiken vid de företag där facket varslat om strejk. Seko väntas invända mot varslet på formella grunder.

Almega lade ett första lockoutvarsel redan i onsdags kväll, men drog tillbaka det sedan Seko invänt att arbetsgivarna hade beräknat varseltiden fel.

På torsdag eftermiddag lade Almega så ett modifierat varsel. Det innebär för det första att alla som tas ut i strejk samtidigt är lockoutade. Men därutöver lockoutas, enligt Almegas pressmeddelande, samtliga Sekomedlemmar vid de konfliktdrabbade företagen ”som till följd av Seko:s strejk saknar arbetsuppgifter”.

Som en del i taktikspelet mellan parterna väntas Seko invända även mot det nya varslet. Eftersom det inte framgår vilka personer som avses – bara dem som helt står utan sysselsättning till följd av konflikten, eller även dem som får lite mindre att göra – kan Seko hävda att varslet är otydligt och måste preciseras.

Samtidigt som förberedelser för konflikten pågår på båda sidor fortsätter medlingen mellan parterna. Seko kommer att träffa medlarna på nytt under eftermiddagen i dag, fredag.