Elektrikerförbundet har varslat om sympatistrejk för Fastighets och Seko. Fler sympativarsel är att vänta i städkonflikten.
– Jag är helt övertygad om att i alla fall fler 6F–förbund varslar, säger Ronny Wenngren.

Fastighets och Seko har varslat om strejk på städavtalet eftersom deras motpart Almega tjänsteförbunden accepterar krontalspåslaget på 1 700 kronor som norm, utan bara hänvisar till industrins märke i procent.

Arbetsgivarnas agerande gör Elektrikerna inte tvekar att varsla.

– Vi är oerhört irriterade. De är inte ens beredda att följa det märke som de så hett vurmar för, säger han.

Att arbetsgivarna hänvisar till att det är märket i procent som ska gälla, är nonsens enligt Ronny Wenngren.

– Så är det inte. Vi har ett krontalsmärke också. Om de inte accepterar det så får vi ta till sådana här åtgärder, och de får ta konsekvenserna.
Enligt Elektrikerförbundet har LO:s styrelse beslutat att alla LO–förbund ska varsla om sympatiåtgärder i konflikten.

– Så har vi uppfattat det. Sedan kanske någon annan har någon annan åsikt, säger Ronny Wenngren.

Och han har rätt. IF Metalls ordförande Anders Ferbe har en helt annan uppfattning om beslutet i LO–styrelsen.

– Beslutet är att varje förbund avgör hur de väljer att uttrycka sin sympati, inte att alla förbund ska varsla, säger han.

IF Metall har redan kommit med ett uttalande där de stöder Fastighets och Seko. Anders Ferbe säger att förbundet nu vill låta medlarna göra sitt jobb och samtidigt ge parterna en chans att lösa konflikten själva i första hand.

– I nuläget är det inte aktuellt med något sympativarsel från oss, men vi har kontakter med förbunden och håller oss informerade. Vi får se vad som händer.

Ronny Wenngren på Elektrikerförbundet räknar dock med flera sympativarsel från andra förbund, i alla fall från kollegorna i det fackliga samarbetet 6F där förutom Elektrikerna, Seko och Fastighets även Byggnads och Målarna ingår. Och han tycker att fler borde ta steget.

– Jag tycker också att industrin borde se till att arbetsgivarna följer det märke de sätter om de vill att vi ska respektera det, säger han.

Anders Ferbe anser dock att IF Metall redan har tagit tydlig ställning även om förbundet inte genast varslat om sympatistrejk.

– Vi är överens om hur märket ser ut och har uttryckt oss tydligt i frågan. Runt 1700 kronor är det som gäller för de mer lågavlönade, men det handlar ju sällan bara om pengar. Frågan är också vilka övriga förändringar som ska göras i avtalen, säger han.

Han tillägger att Fastighets strejkvarsel redan drabbar industrin hårt då städarna på flera stora industrier tas ut i strejken.

– Vi bedömer att redan primärvarslet sätter press på arbetsgivarna i vår sektor.

Elektrikernas varsel omfattar en strejk för företag som går på installationsavtalet på sex stora arbetsplatser spridda i Sverige, och arbetet försätts också i blockad. Sympatistrejken bryter ut den 25 juni klockan 05:00 om Almega tjänsteförbunden inte tecknat något nytt Serviceentreprenadavtal med Fastighets och Seko innan dess.

Fakta

Följande arbetsplatser berörs av Elektrikernas sympativarsel:

Boxholms tågdepå, Sågverksområdet, Boxholm

IKEA, Norra backgatan 1, Borlänge

Campus USÖ, Södra Grev Rosengatan, Örebro

Swedbank HQ, Landsvägen, Sundbyberg, Stockholm

Kvarteret Kaninen, St. Johannesgatan 2, Malmö

Pontus Arena, Bastugatan 4, Luleå