Veckans lurendrejeri är utan tvekan att NIX infört ett NIX-register för mobiltelefoner, trots att det redan är förbjudet att ringa säljsamtal till mobiler.

Genom registret vill man – tvärsemot vad som sägs – göra det lättare och inte svårare att ringa till mobiler.

Att registret så smärtfritt kan införas i strid mot gällande regler är det senaste exemplet på hur svagt konsumentskyddet har blivit för handel inom EU.

För även om regelverket redan slår fast att säljsamtal till mobiler inte är tillåtet, om de inte tillhör kunder, så finns inte mycket att göra när NIX nu cyniskt och medvetet kör över detta regelverk.

Bakgrunden är att telemarketingbranschen är hotad av den tekniska utvecklingen.

Allt fler stänger sina fasta telefoner och går över till att bara använda mobilen.

Och eftersom säljsamtal till ickekunders mobiler är förbjudna så krymper marknaden alltmer för telemarketingföretagen i takt med att det fasta telefonnätet försvinner.

Genom att införa ett NIX-register för mobiler vill telemarketingföretagen lura oss att tro att det går utmärkt att ringa alla de mobiler som inte finns i eller kan registreras i NIX-registret – och hux flux så har mobilmarknaden öppnats för säljsamtal!

Nu anser nog många att detta brott mot regelverket borde vara förbjudet.

Men bygget av EU:s inre marknad har till stor del skett på företagens villkor.

En fri konkurrens på lika villkor för företagen har varit viktigare än att tillvarata konsumenternas intressen.

Konsumentskyddet ska i stället, enligt EU, helst tillvaratas av konsumentorganisationer.

Några tvingande lagar som hindrar företag från att maximera sina vinster på konsumenternas bekostnad ska inte finnas. I stället ska konsumenterna undvika lurendrejerier och övergrepp genom att gå samman och själva agera medvetet genom val och ickeval.

Det kallas käckt för ”konsumentmakt”.

Och eftersom vår egen tillsynsmyndighet Konsumentverket därmed sedan länge får ses som en skadeskjuten fågel som har klara svårigheter att driva fall av otillbörlig marknadsföring är det i slutänden du själv som konsument som får ta striden mot NIX-föreningens kvacksalveri.

Men, handen på hjärtat, hur många tror att ”konsumentmakt” kommer att få NIX att ta bort sitt nya mobil-NIX med hänvisning till det förbud som redan finns?Martin Klepke