Unionen och Farmaciförbundet går samman. I praktiken går Farmaciförbundets 7 500 medlemmar in i Unionen som har drygt 540 000 medlemmar.

– Tillsammans kommer vi kunna skapa större värde för medlemmarna inom life science-området och bli ännu bättre på att påverka utvecklingen inom den växande hälsosektorn, säger Unionens ordförande Cecilia Fahlberg till tidningen Kollega.

15 maj sa Farmaciförbundets förbundsråd ja till samgåendet och nu har Unionens extrakongress godkänt sammanslagningen. De två facken slås samman vid årskiftet.

Båda förbunden har medlemmar som arbetar på apotek och i läkemedelsindustrin och förhoppningen är att bättre kunna ta till vara medlemmarnas intressen.