LO sluter leden bakom Fastighet och Seko när de kräver krontalspåslag för städarna. Flera förbund har uttryckt sitt stöd för konfliktvarslet och sympativarsel kan vara på gång.

Dagen efter att Fastighets och Seko varslat om strejk för städarna på 20 företag och arbetsställen kom de första stöduttalandena från de övriga LO–förbunden.

– Vi ger vårt fulla stöd till Fastighets och Seko för att deras medlemmar ska få samma löneökningar som de som arbetar på den övriga arbetsmarknaden, säger Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare, i en kommentar på förbundets hemsida.

– Deras kamp är vår kamp, eftersom Kommunal har liknande avtal för liknande grupper inom Almega, fortsätter hon.

Även IF Metalls förbundsstyrelse har antagit ett stöduttalande, liksom styrelsen för fackförbundet GS.

GS skriver på sin hemsida att förbundets verkställande utskott fått i uppdrag att ”vidta lämpliga åtgärder som kan bidra till att Fastighetsanställdas förbund och Seko kan träffa avtal på samma löneökningsnivå som andra LO förbund erhållit”.

Enligt GS ordförande Per–Olof Sjöö är det för tidigt att säga vilka åtgärder det kan röra sig om.

– Vi får lägga pannan i djupa veck nu och fundera över vad vi skulle kunna göra, men visst kan det handla om sympativarsel, säger han.

Även Handels ordförande Lars–Anders Häggström talar om konkreta åtgärder för att stötta städarna.

– Vi står helt bakom Fastighets och Sekos krav på löneökningar i kronor. Kraven ligger i linje med LO-samordningen och är helt i nivå med vad andra grupper på arbetsmarknaden har fått. Vi undersöker nu möjligheterna för att vidta sympatiåtgärder, säger han på förbundets hemsida.

Det var i måndags som Fastighets och Seko varslade sin motpart Almega tjänsteförbunden om konfliktåtgärder på serviceentreprenadavtalet. Medlingsinstitutet har utsett Hans Svensson, tidigare förhandlingsombudsman på Försäkringsanställdas förbund, och Jan–Peter Duker, tidigare vice vd på Svenskt Näringsliv, till medlare i konflikten. Om de inte lyckas ena parterna senast dagen före midsommarafton, den 20 juni klockan 06:00, bryter konflikten ut.

Varslet gäller både en strejk på 20 företag och arbetsställen med sammanlagt runt 600 anställda och en blockad mot övertid, nyanställningar och inhyrning av personal på samtliga företag på avtalsområdet.