Medlarna Jan Sjölin och Göran Gräslund har träffat fack och arbetsgivare i telekombranschen var för sig i dag, onsdag.

– Vi gick igenom vad vi och arbetsgivarna är överens om, och vad som gjorde att förhandlingarna strandade, säger Fredrik Bäckström vid Seko.

Exakt hur medlarna nu lägger upp sitt arbete är inte känt, men de väntas ha löpande kontakter med parterna de närmaste dagarna.

– En hemställan kommer troligen på tisdag den 18 juni, säger Fredrik Bäckström.

Tiden är knapp: Senast klockan 18 den 19 juni måste parterna ha sagt ja till ett bud från medlarna, annars bryter strejk ut vid Telia Sonera, Relacom och andra företag på en rad orter från Helsingborg till Kiruna.

Totalt beräknas 1 300 personer gå ut i strejk. Dessutom har Seko varslat om övertidsblockad, mertidsblockad och restidsblockad för samtliga medlemmar i telekombranschen, och om nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning av personal.

Vilken effekt strejken och blockaden får är svårt att bedöma på förhand.

– Men vi tror att konflikten får ganska stora följder ganska snabbt, säger Fredrik Bäckström. All felavhjälpning utanför kontorstid upphör ju.

Hos Telia Sonera kan kundtjänsten och övervakningen av nätet sluta fungera. Problem kan uppstå för dem som ringer i Telias nät, men nödsamtal kommer att kunna ringas som vanligt.