Hela Stockholm kommer att stå stilla. Risken är stor att inte utryckningsfordon kommer fram. Almegas Lars Friberg beskriver den strejk som Seko har utlyst inom spårtrafiken som ett otroligt kraftigt varsel.

– Vi är beredda att stärka det centrala avtalet för spårtrafiken, så som Seko vill. Men det kräver två tre års arbete och kan inte ske i årets avtalsförhandlingar, säger Almegas avtalsansvarige Lars Friberg.

Seko har varslat om strejk från och med den 20 juni inom regional och lokal tågtrafik i Stockholm, Västsverige och Skåne sedan förhandlingarna med Almega om ett nytt kollektivavtal kört fast.

Konflikten gäller vilka villkor som ska gälla i samband med att tågtrafik upphandlas och personalen blir anställd hos en ny arbetsgivare.

Enligt lag fortsätter de villkor som personalen hade hos den tidigare arbetsgivaren att gälla i högst tolv månader, sedan krävs ett nytt lokalt avtal.

Problemet för Seko är att de lokala avtalen måste förhandlas fram under fredsplikt – och det finns inget starkt centralt avtal att falla tillbaka på om de lokala parterna inte kommer överens. Det centrala kollektivavtalet för spårtrafiken är mycket tunt.

Sekos bild är att löner och övriga villkor därför pressas nedåt praktiskt taget varje gång tågtrafik förs över till nya arbetsgivare. Det förnekar Almega bestämt.

– Inrangeringsförhandlingarna slutar nästan alltid lyckligt, säger Lars Friberg. Företagen vill ha ungefär samma villkor för sina nya anställda som för sin övriga personal. En del villkor kan förändras i samband med verksamhetsövergång, men sammantaget brukar avtalens värde bli ungefär oförändrat.

Men arbetsgivarna ser ändå behovet av att stärka det centrala avtalet. Almega har föreslagit en arbetsgrupp där fack och arbetsgivare gemensamt utformar bilagor till det centrala avtalet som reglerar villkoren inom spårtrafikens olika delar mer i detalj.

– Då skulle Seko slippa rädslan för att villkoren försämras i lokala avtal, säger Lars Friberg, som också kan se en fördel i att de företag som lägger anbud när trafiken upphandlas gör det utifrån på förhand kända villkor för de anställda.

Men att utveckla det centrala avtalet på det här sättet tar tid.

– Det tarvar mycket jobb. Vi tror att två, kanske tre år är nödvändigt om man ska göra det här seriöst. En motsvarande förändring inom busstrafiken tog fem år. Att försöka lösa det hela på några månader, som Seko vill, är oseriöst.

Sekos varsel omfattar förare och ombordpersonal på ett antal sträckor i Skåne och Västsverige. I Stockholm tas alla förare vid pendeltågen ut i strejk, liksom personal på tunnelbanans röda linje och tvärbanan.

– Ett otroligt kraftig varsel, säger Lars Friberg. Hela Stockholm kommer att stå still. Det leder till enormt många bilar i city. Ambulans, brandkår och varutransporter kommer att fastna.

– Glöm inte att Seko också varslar om blockad mot övertids- och mertidsarbete vid alla företag inom spårtrafiken. När Green Cargo och andra godstransportörer får problem påverkas industrin.

Seko och Almega träffar medlarna Göte Larsson och Karl-Olov Stenkvist för första gången under eftermiddagen i dag, onsdag.