Alla företag med minst tio anställda ska göra lönekartläggningar varje år. Oppositionspartierna körde över regeringen i riksdagen och nu ska reglerna ändras.

Regeringen har fått i uppdrag att ta tillbaka ändringarna i reglerna om lönekartläggningar som genomfördes år 2009. Då mildrades kravet så att bara företag med minst 25 anställda har behövt genomföra lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner, och de har bara behövt göra det vart tredje år.

Nu ska reglerna åter skärpas så att kartläggningarna och handlingsplanerna ska upprättas varje år i alla företag med minst tio anställda.

Under debatten i riksdagen förra veckan framhöll Ann–Christin Ahlberg (S) att flera fackliga organisationer vittnat om att arbetet med lönekartläggningar fungerat sämre sedan reglerna ändrats. Hon konstaterade att lönekartläggning är som lära barn att cykla – det tar mycket tid i början, men sedan går det av bara farten. Även Gunvor G Ericson (Mp) framhöll behovet av att göra kartläggningarna regelbundet.

– Problemet när man gör lönekartläggningar väldigt sällan är att man hinner glömma bort, att det inte blir en rutin på företagen, sade hon.

Regeringspartierna försvarade de nuvarande reglerna. De har underlättat för småföretagare sade Christer Nylander (Fp). Han ansåg att de även i fortsättningen ska undantas från kravet på lönekartläggningar.

– Vi vill att små företag ska ha så lite onödig byråkrati som möjligt. Om detta inte är den åtgärd som ger mest effekt om man verkligen vill göra någonting åt löneskillnaderna är det dumt att införa detta, sade han.

Även Annika Qarlsson (C) ansåg att lönekartläggningar inte har tillräckligt stor effekt på arbetet med jämställda löner för att motivera regeländringen.

– Det som nu Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet valt att göra gemensam sak om är alltså verkningslös plakatpolitik. Det kostar pengar, det kostar jobb, sade hon.

Oppositionspartierna stod dock fast vid sin uppfattning. Riksdagen beslutade därmed att ge regeringen i uppdrag att ändra reglerna för lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner.