Nu börjar vi använda vårt nya verktyg för att bedöma arbetsförmåga i åtta landsting, sa Försäkringskassan i maj. I dag säger riksdagen stopp: Verktyget måste först utvärderas ordentligt.

Efter 180 dagar med sjukpenning räcker det inte att man är för sjuk för att klara sitt gamla arbete. För att sjukpenning krävs att man inte heller klarar något annat normalt förekommande arbete.

Men vilka krav ett normalt förekommande arbete ställer har inte varit särskilt tydligt. På regeringens uppdrag har Försäkringskassan tagit fram en metod som ska göra bedömningen tydligare och mer enhetlig.

Metoden, som har prövats på några orter i landet och presenterades som någorlunda färdig i januari i år, bygger på flera steg. Först får den sjukskrivna själv beskriva vad hon klarar och inte klarar. Därefter gör en särskilt utbildad bedömningsläkare en fysisk och psykisk undersökning enligt en standardiserad modell. Resultatet av den undersökningen kan Försäkringskassans handläggare sedan ställa mot en förteckning över vilka psykiska och fysiska förmågor som arbete inom ett 40-tal yrkesområden förutsätter.

Redan då den nya bedömningsmetoden började ta form 2011 – 2012 vädrade jurister vid LO-TCO Rättsskydd farhågor om att sjuka människor skulle komma att prövas mot fiktiva arbeten i yrkesförteckningen, varpå allvarligt sjuka bedöms klara åtminstone något arbete – och förlorar rätten till sjukpenning. Vid en offentlig utfrågning som riksdagens socialförsäkringsutskott ordnade den 23 maj utvecklade de kritiken, och hävdade att Försäkringskassan håller på att skärpa villkoren för sjukpenning på egen hand.

Också Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) pekade på risker med bedömningsverktyget. Det kan leda till ökad legitimitet i sjukförsäkringen – men lika gärna till motsatsen. Beskrivningen över vilka krav olika yrken ställer är till exempel mycket trubbig. En uppenbar fara är att den individuella bedömning som lagen kräver allt mer ersätts av en standardiserad mall, enligt ISF.

Riksdagens socialförsäkringsutskott har tagit intryck av kritiken. I dag, tisdag, enades utskottet om att det nya bedömningsverktyget måste utvärderas innan det tas i bruk i större skala. Utskottet föreslår att riksdagen ska begära en sådan analys av regeringen.

Ärendet kommer nu att snabbehandlas. Det tas upp till debatt och beslut i riksdagens kammare redan på torsdagen, efter bara en bordläggning mot normalt två.

– Försäkringskassan har investerat mycket prestige och resurser i det nya bedömningsverktyget. Det är bra att riksdagen trots det lyssnar på andra, och inte okritiskt tar fasta på Försäkringskassans beskrivning, kommenterar Claes Jansson, chef för försäkringsenheten vid LO-TCO Rättsskydd.

Tomas Eneroth (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, är glad över att det rödgröna initiativet gick igenom i utskottet i dag.

– Oppositionen drev förra året igenom nya kriterier för hur arbetsförmågan ska prövas. Det är viktigt för oss att Försäkringskassan nu följer lagen.

Läs också: Marlene Larsson och Madelene Lindqvist prövar Försäkringskassans nya metod (2 mars 2012)