Antalet jobb ökar mer än väntat i år och nästa år. Arbetslösheten når högre nivåer än vad Arbetsförmedlingen trodde för ett halvår sedan.

Men hela Sverige får inte glädje av de nya jobben. Tre av fyra nya jobb hamnar i de tre storstäderna – framför allt i Stockholm.

Tudelningen av Sverige består. Industritunga län som Gävleborg, Blekinge och Sörmland har dubbelt så hög arbetslöshet som Hallands, Stockholms och Uppsala län, där tjänstesektorn dominerar.

Bara i ett län, Gävleborg som har redan har Sveriges högsta arbetslöshet, minskar jobben i år.

18 000 industrijobb försvinner i år och nästa år. Byggjobben minskar med
3 000 i år och ökar med 4 000 nästa år. Det blir drygt 60 000 nya jobb i privat tjänstesektor i år och nästa år och drygt 20 000 nya jobb i vård, skola och omsorg.

Ändå minskar jobben i kommuner och landsting sedan två år tillbaka och minskningen fortsätter. I stället växer de privata företagen inom vård, skola och omsorg så det knakar. Antalet anställda har ökat med en tredjedel till 280 000 på fem år.

Det betyder att var femte anställd inom vård, skola och omsorg jobbar i ett privat företag.

Arbetsförmedlingens vårprognos räknar med att antalet sysselsatta ökar med 68 000 i år och nästa år. Antalet arbetslösa ökar med 25 000 i år till 419 000 och minskar till 413 000 nästa år.

Arbetslösheten blir 8,5 procent i år – men den är inte jämnt fördelad. 21,7 procent av dem som har grundskola som utbildning är arbetslösa jämfört med 4,6 procent av dem som har en lång högskoleutbildning.

150 000 enkla jobb har försvunnit sedan år 2000. 370 000 nya jobb som kräver högskola har tillkommit. Samtidigt har antalet arbetslösa med enbart grundskolebetyg ökat till runt 120 000. En av tre i den gruppen har varit arbetslös i mer än tre av de senaste tio åren.

Folk går arbetslösa allt längre. Genomsnittet är 34 veckor – en ökning med nio veckor jämfört med 2008. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetslöshetstiden fortsätter att öka både i år och nästa år.

Det är en följd av att så många som två av tre arbetslösa räknas till någon av de grupper som har en utsatt position på arbetsmarknaden.

– Vi måste bli bättre på att ta tillvara dem som står till arbetsmarknadens förfogande. Vi har 280 000 arbetslösa i utsatta grupper. Arbetsmarknadspolitiken kan inte lösa alla problem. Vi kanske kunde få anvisa arbetssökande även till komvux, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors.

Trots hårda tider ökar antalet människor som söker jobb – tvärtemot hur det har varit tidigare. Det förklarar att både jobben och de arbetslösa blir fler. Litet förenklat måste man söka jobb för att betraktas som arbetslös och räknas in i arbetskraften. De andra syns inte i statistiken.

Det nya flyktingmottagandet är en orsak till att arbetskraften ökar. Flyktingarna hinner knappt kliva av flygplanet förrän de ska ställa sig i arbetslöshetskön.

En annan orsak är att allt fler heltidsstuderande söker jobb och därmed räknas som arbetslösa.

38 000 fler i åtgärder

De arbetsmarknadspolitiska programmen växer så det knakar. Antalet deltagare ökar med 38 000 på två år.

• 225 000 arbetslösa deltar i program nästa år, räknar Arbetsförmedlingen med. I år deltar 209 000.

• Sju av tio deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för unga.

• Jobb- och utvecklingsgarantin växer från knappt 100 000 till drygt 110 000 deltagare 2014. Fas 3 ökar med 3 000 till 38 000 deltagare 2014.