Fastighets och Seko varslar om stridsåtgärder på städavtalet. Torsdagen före midsommar bryter konflikten ut med strejk på 20 företag.

Trots långa förhandlingar under våren har Fastighets och Seko inte lyckats komma överens om ett nytt serviceentreprenadavtal med Almega Tjänsteförbunden. Enligt Fastighets andre förbundsordförande Magnus Pettersson står parterna fortfarande långt ifrån varandra och det är främst pengar det handlar om.

– Vi är tvingade att varsla, eftersom Almega inte vill ge oss samma nivåökning som vi fått i de andra avtalen, säger han.

Facket kräver löneökningar på 1 700 kronor på 36 månader. Arbetsgivarna vill dock inte acceptera LO–samordningens krav på krontalspåslag för lågavlönade. De vill i stället ge märkets 6,8 procent, vilket för städarnas del skulle bli ungefär 1 450 kronor.

– Vi har erbjudit en uppgörelse som ligger väl i nivå med vad andra fackförbund fått, men Fastighets kräver mer, säger Marcus Lindström, förhandlingschef på Almega Serviceentreprenörerna i ett pressmeddelande.

– Det är anmärkningsvärt att motparten uttryckligen säger att man inte accepterar det kostnadsmärke som är väl etablerat i årets avtalsrörelse, fortsätter han.

Om Almega ska gå med på högre löneökningar vill de ha igenom förändringar på andra punkter i avtalet, och det vill facket inte ställa upp på.

– Vi kan inte acceptera omfattande försämringar i avtalet för att få samma nivå som på andra avtalsområden, säger Magnus Pettersson.

Om parterna inte enas senast 06:00 torsdagen den 20 juni, alltså dagen före midsommarafton, bryter konflikten ut. Då inleds en strejk på 20 företag och arbetsplatser över hela landet. Totalt omfattar strejken ungefär 600 anställda. Dessutom innebär varslet en blockad mot övertid, inhyrning och nyanställningar på samtliga arbetsplatser som omfattas av avtalet.

Serviceentreprenadavtalet, eller städavtalet som det också kallas, är Fastighets största avtalsområde. Avtalet är gemensamt med Seko som dock har färre medlemmar som går under avtalet. På 19 av de 20 arbetsplatser som berörs av varslet är det Fastighets som organiserar de anställda. Endast en arbetsplats har medlemmar som tillhör Seko.