Foto: Robin Haldert

Foto: Robin Haldert

Socialförsäkringsutredningens huvudsekreterare Irene Wennemo tvingas sluta sedan hon nominerats till ordförandeposten för S-kvinnorna..

 

– Regeringen sätter utredningen på spel. Om regeringen verkligen vill något med socialförsäkringsutredningen skulle den inte sparka huvudsekreteraren i ett intensivt skede.

Det säger S-riksdagsmannen Patrik Björck, ledamot i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, sedan utredningens huvudsekreterare Irene Wennemo oväntat tvingats sluta.

– Regeringen har agerat väldigt konstigt, säger Gunvor G Ericson (MP), ledamot i utredningen sedan starten för snart tre år sedan. Jag beklagar verkligen att Irene Wennemo inte får fortsätta.  Hon har varit en av få i utredningen som försökt komma framåt och varit beredd att tänka nytt.

Socialförsäkringsutredningen, där alla riksdagspartierna är företrädda, ska se över hur sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen kan bli bättre. Ända sedan starten 2010 har utredningen letts av Irene Wennemo, som rekryterades från ett jobb som enhetschef vid LO, och som aldrig dolt att hon står Socialdemokraterna nära.

I slutet av maj blev det känt att Irene Wennemo är en av sju som nominerats till posten som ordförande för Socialdemokraternas kvinnoförbund. Kort därefter blev hon uppringd av Christina Lundmark, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

– Statssekreteraren sa att det är omöjligt att kombinera uppdraget i socialförsäkringsutredningen med att vara nominerad till S-kvinnors  ordförande, säger Irene Wennemo.

– Jag påpekade att jag var en av sju som nominerats, och att min enda kommentar till nomineringen var att jag accepterade att valberedningen prövade mitt namn. Men hon var tydlig, det fanns inget utrymme för diskussion.

Under sina närmare tre år som huvudsekreterare har Irene Wennemo aldrig fått höra från riksdagsledamöterna i utredning att hennes bakgrund inom LO och Socialdemokraterna skulle vara ett hinder. Utredningens ordförande Gunnar Axén (M) bekräftar:

– Irene Wennemo har gjort ett fantastiskt arbete, gediget och bra. Vi har haft ett gott samarbete.

Samma bild ger Patrik Björck och Gunvor G Ericson.

– Irene Wennemos politiska hemvist är väl känd. Jag utgår från att hon rekryterades utifrån de kunskaper hon har skaffat sig genom många års arbete inom arbetarrörelsen, säger Patrik Björck.

– Irenes bakgrund har aldrig varit ett problem. Tvärtom, jag tror regeringen såg den som en fördel, eftersom det från början fanns en ambition att nå en bred politisk överenskommelse, säger Gunvor G Ericson.

Nu ifrågasätter Gunvor G Ericson och Patrik Björck om regeringen har kvar den ambitionen. Men framför allt reagerar de mot att en utredningssekreterare, som har en helt vanlig statlig tjänst, tvingas bort av regeringen därför att hon kandiderar till ett politiskt förtroendeuppdrag. Gunvor G Ericson utesluter inte en anmälan till riksdagens konstitutionsutskott, KU, för att få regeringens agerande granskat.

Själv är Irene Wennemo minst sagt förvånad. Hon och Gunnar Axén var överens om att hon skulle sluta som utredningens huvudsekreterare om hon faktiskt blir vald till ordförande för S-kvinnor – men bara därför att de båda uppdragen tar för mycket tid för att kunna kombineras.

– När statssekreteraren ringde verkade hon tro att de kunde säga upp mig, säger Irene Wennemo. Men jag har en vanlig statlig anställning, och i Sverige finns ett starkt skydd för rättigheten att kombinera det med politiska uppdrag.

– Rent formellt kunde jag ha begärt tjänstledigt från jobbet som huvudsekreterare. Men jag kände att det inte går att göra ett bra jobb längre, så jag sa upp mig själv.

Riksdagsledamoten Kerstin Engle, ordförande i S-kvinnors valberedning, bekräftar att Irene Wennemo är en av sju som nominerats till ordförandeposten. Valet av ordförande sker vid S-kvinnors förbundsårsmöte den 24 augusti. Normalt väljs ordförande för fyra år i taget, men eftersom nuvarande ordföranden Lena Sommestad vill sluta i förtid handlar det nu om ett fyllnadsval för två år. Enligt Kerstin Engle är ordförandeposten ett förtroendeuppdrag, inte en anställning. Efter att  hon valdes 2011 fick dock Lena Sommestad ersättning för heltidsarbete till dess att hon utsågs till riksdagsledamot.