Den 20 juni lamslås pendeltågstrafiken i Göteborg, Stockholm och Skåne, liksom tunnelbanans röda linje i Stockholm. Seko strejkar mot att löner och andra villkor dumpas när trafiken upphandlas.

– Varje gång kollektivtrafik upphandlas och våra medlemmar får en ny arbetsgivare riskerar de sänkt lön och sämre arbetstider, säger Sekos ordförande Janne Rudén.

– Det är en absurd ordning som skapar ständig oro. Någon gång måste vi säga stopp.

Inom spårtrafiken är de centrala avtalen av tradition tunna. Löner, arbetstider och andra villkor regleras i stället i de lokala avtalen.

Det har visat sig vara riskabelt för de anställda. Då verksamheten går över till en ny arbetsgivare är nämligen villkoren i det gamla lokala avtalet bara skyddade i tolv månader.

Vad det kan leda till illustrerades senast när SJ-ägda Götalandståg tog över trafik i Göteborgsområdet våren 2012 – och vägrade teckna ett nytt avtal med lika bra villkor som personalen hade haft hos sin förra arbetsgivare. Nyanställda erbjöds löner strikt enligt det centrala branschavtalet, vilket innebar flera tusen kronor mindre i månaden än det lokala avtalet skulle ha givit.

– I höst väntar stora upphandlingar av kollektivtrafik i Västsverige, Skåne, Östergötland, Bergslagen och Gävleborg. I förhandlingarna med Almega vill vi stärka det centrala avtalet för att skydda medlemmarna mot dumpade villkor, säger Janne Rudén.

– Med ett enhetligt regelverk för alla tågoperatörer skulle offerterna i upphandlingarna utgå från samma spelregler. Inte från tänkta lönesänkningar.

Om inte det centrala avtalet stärks vägrar Seko att teckna ett treårigt avtal. Men för Almega är centralt reglerade löner ett ovälkommet steg tillbaka.

Förhandlingar mellan Seko och Almega om ett nytt kollektivavtal har försvårats av ännu en fråga: avtalspensioner. När statliga affärsverk bolagiserades på 1990-talet fick statligt anställda arbetare avtalspension enligt privattjänstemännens pensionsplan, ITP, för att få så oförändrade villkor som möjligt. Den uppgörelsen byggde på ett avtal från 1993 mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv, som PTK sade upp hösten 2011. Seko skriver inte under ett nytt avtal förrän de före detta statsanställda arbetarnas pensionsvillkor har klarnat.

Varslet inom spårtrafiken träder i kraft den 20 juni klockan 03.00. Det omfattar strejk för totalt 1 500 anställda förare, ombordpersonal och andra grupper på pendeltåg och regionaltåg på ett antal sträckor till och från Göteborg, vid Stockholmståg (som kör pendeltågen i Stockholmsområdet), på Tvärbanan i Stockholm, samt på tåg mellan Malmö och Helsingborg och sträckan Malmö-Helsingborg-Göteborg.

Seko varslar också om strejk mot It- och telekomföretagen inom Almega. Totalt tas 1 300 medlemmar vid ett tiotal företag ut i konflikt den 19 juni.

Strejken ska framför allt sätta tryck bakom fackets krav på en så kallad stupstock i det centrala avtalet, alltså en central reglering av lönerna i de fall parterna inte kan komma överens lokalt.

Dessutom vill Seko ha bort en regel i kollektivavtalet som säger att den som anställs på kortare tid än tre månader inte omfattas av avtalet.

– Arbetsgivarna säger att det skulle bli för dyrt; att de måste börja betala pensionsavgifter och annat för de anställda. Därmed erkänner de att tremånadersregeln används för att dumpa de anställdas villkor, säger Janne Rudén.

Almega säger i ett pressmeddelande att arbetsgivarna har erbjudit en uppgörelse som motsvarar vad övriga parter på avtalsområdet har accepterat.

– Seko vill återgå till den föråldrade löneavtalskonstruktion med individgarantier som vi kom överens om att lämna redan 2010, säger Stefan Lennström, avtalsansvarig på It- och telekomföretagen inom Almega.