Lönegapet mellan könen i livsmedelsindustrin ska halveras på fyra år. Livs kongress i förra veckan upprepade sitt löfte från 2009, som förbundet ännu inte lyckats förverkliga.

På Livs kongress för fyra år sedan klubbades siffersatta och ambitiösa jämställdhetsmål. Löneskillnaderna mellan de kvinnliga och manliga medlemmarna skulle halveras under kongressperioden och andelen kvinnliga förtroendevalda skulle öka med fyra procentenheter. Fyra år har nu gått, men resultaten har till stor del uteblivit.

Lönegapet har förvisso minskat då kvinnor fått någon tiondel högre löneökningar varje år under kongressperioden, men det är långt kvar till målet. År 2011 tjänade kvinnorna i livsmedelsindustrin i genomsnitt 21 526 kronor i månaden, vilket var 1 353 kronor mindre än sina manliga kollegor.

När det gäller andelen förtroendevalda kvinnor har den minskat i stället för att öka de senaste åren. I dag är 39 procent av medlemmarna kvinnor, men bara 31 procent av de förtroendevalda.

Livs tredje ordförande Eva Guovelin konstaterar att förbundet misslyckats när det gäller att nå jämställdhetsmålen.

– Man kan inte säga något annat, men det här är svåra frågor som tar tid. Framför allt när det gäller lönerna eftersom vi inte förfogar över dem själva utan också måste få med arbetsgivarna på tåget, säger hon.

Hon tillägger att målet för lönerna är mycket ambitiöst och på gränsen till orealistiskt. Fyra år är en kort tid och det är svårt att jämna ut lönerna med mer än några tiondelar per år, men genom att ha ambitiösa mål visar förbundet att det är en prioriterad fråga.

– Vi sänder signalen att det här är en viktig fråga som vi måste jobba med på alla nivåer. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är en viktig orättvisa som vi inte accepterar.

De stora löneskillnaderna ligger inte att kvinnor och män får olika lön för samma jobb utan i hur jobben fördelas mellan könen. Vissa arbetsuppgifter och yrken är traditionellt manliga och de har högre lön än de traditionellt kvinnliga.

– Det här är strukturer som det tar lång tid att ändra på och man måste jobba ihärdigt och medvetet, säger Eva Guovelin.

För att minska löneskillnaderna under den här kongressperioden ska Livs fortsätta och utöka det arbete som påbörjats lönekartläggningar ute på arbetsplatserna.

– Det kräver stora arbetsinsatser, men det ger resultat.

Handledare har utbildats för att bistå med lönekartläggningarna och förbundet satsar nu på att utbilda fler.

När det gäller andelen kvinnliga förtroendevalda ska Livs fortsätta sin tjejsatsning med utbildning riktad till kvinnliga medlemmar. Av de kvinnor som hittills deltagit i satsningen har 84 procent nu fackliga förtroendeuppdrag.

Trots att Livs väljer att fortsätta på den inslagna väg som inte ledde fram till målet under den förra kongressperioden tror Eva Guovelin att det kommer att gå bättre under kommande fyra åren.

– Det är en fråga om uthållighet, att aldrig släppa de här frågorna, och vi har en bra medvetenhet om jämställdhet i organisationen. Genom att vi har tydliga mål som vi följer upp ser till att frågorna fortsätter att hamna högt upp på dagordningen.

 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män

• Kvinnor tjänade i genomsnitt 14,1 procent mindre än männen i Sverige år 2011, om alla löner räknas upp till heltid.

• Om hänsyn tas till faktorer som ålder, utbildning, yrke och sektor (så kallad standardvägning) är löneskillnaden 5,9 procent.

• I den privata sektorn är den standardvägda löneskillnaden mellan könen 7,2 procent att jämföra med 3 procent i offentlig sektor.

• Störst är lönegapet för tjänstemän i privat sektor där kvinnorna tjänar 9,2 procent mindre än sina manliga kollegor.

Källa: Medlingsinstitutet