Transportstyrelsen ska ta reda på om taxibranschen och åkeribranschen följer reglerna. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd vill ha svar senast den 1 december.

– Den olagliga trafik som förekommer på vägarna försämrar konkurrensen och skapar ett dåligt rykte. De allra flesta förare är duktiga, men det finns undantag som svärtar ner ryktet för både taxi- och lastbilsverksamheten, säger hon i ett pressmeddelande.

Den 22 maj åkte regeringen på ett nederlag i riksdagen. Den samlade oppositionen drev igenom två krav:

• Regeringen ska utreda schysta villkor i åkeribranschen efter holländsk modell. Syftet är bland annat att få bort falska egenföretagare, det vill säga förare med F-skattsedel som egentligen borde vara anställda.

• Obligatoriska redovisningscentraler ska stoppa skattefusket i taxibranschen.

Till detta kommer att Rikspolisstyrelsen, Transportstyrelsen och riksdagens trafikutskott med förslag om bättre ordning under förra året.

Regeringens uppdrag till Transportstyrelsen stämmer inte helt överens med riksdagsbeslutet, men får ändå ses som en följd av den samlades oppositionens markering för drygt två veckor sedan.

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att ta reda på hur väl taxibranschen följer reglerna. När det gäller åkerierna vill regeringen veta hur hur de så kallade cabotagereglerna efterlevs.

Cabotagereglerna talar om hur många inrikestransporter ett utländskt åkeri får göra efter en godstransport till Sverige.

Transportstyrelsen ska också fundera på om polisen ska få rätt att klampa långtradare för att åkerier att betala böter. I dag kan utländska chaufförer och åkerier strunta i att betala.