Försvarsdebatten har fått en underlig slagsida.

Alltsedan Försvarsberedningen i förra veckan konstaterade att hotet från öst inte är så stort att vi behöver rusta oss till tänderna eller gå med i Nato har en rad liberala debattörer föreslagit just detta.

Skaffa fler vapen! Gå med i Nato!

Den här linjen råkar sammanfalla med Folkpartiets reservation i Försvarsberedningen, där partiet upprepar sin ståndpunkt sedan åratal tillbaka.

Den som läser beredningens 249 sidor långa analys inser dock att övriga partier enats om en mycket rimlig bild av Sveriges försvar.

Faktum är att den folkpartistiska reservationen inte heller anför några ytterligare skäl som talar emot denna ståndpunkt.

Och faktabrist hos Folkpartiet har vi mött förr.

Tidigare i våras drog skolminister Jan Björklund plötsligt på sig sin majors­uniform och krävde utan någon som helst analys ett starkt försvar!
Medan skolan bantas ska de pengar staten sparar uppenbarligen läggas på fler kanoner, tyckte han.

Det vore bättre om Björklund och hans liberala debattörer ägnade sin kraft åt att förbättra Sveriges totalhavererade skola i stället för att förespråka muskedunder som ingen behöver.

Martin Klepke