Nya lagar och en dom som innebär att arbetsgivarna kan bötfällas ifall de hindrar facket har lett till att det israeliska facket växt rekordsnabbt sedan årsskiftet.

Ett fackligt trendbrott ser ut att inträffa i Israel. Mellan januari och maj i år värvade Histadrut, LO:s motsvarighet, 21 000 nya medlemmar. Det är 8 000 fler än vad de lyckades med under hela förra året.

De senaste veckorna har den fackliga sidan lyckats göra stora värvningar på bland annat McDonald´s, i Knesset (israeliska parlamentet) samt inom utbildningsväsendet. Tidigare år gick dessutom 6000 anställda på telebolaget Cellcom med i facket, uppger dagstidningen Haaretz.

Enligt tidningen finns flera förklaringar till att medlemstalen ökat. Oron för att bli av med jobben och högre levnadskostnader har ökat samtidigt som inkomstskillnaderna vidgats.

Under sommaren 2011 skedde flera demonstrationer mot allt sämre levnadsvillkor.

– Grupper av anställda som tidigare varit tysta stod plötsligt på gatorna och demonstrerade högljutt, säger en representant för Histadrut till Haaretz.

Det finns dock även andra förklaringar till att medlemstalen nu ökar. 2009 förändrades arbetsmarknadslagstiftningen så att arbetsgivarna efter det blev tvungna att förhandla med nya fack som etablerade sig på arbetsplatsen. De företag som vägrar riskerar dryga böter.

I januari i år kom dessutom en dom som tydliggör att det är olagligt att hota sparka eller på annat sätt trakassera de som organiserar sig fackligt.

Det är för tidigt att ännu dra några större slutsatser men de facklig framgångarna med att värva nya medlemmar kan vara inledningen på ett fackligt trendbrott.

Histadrut, som bildades redan 1920 i Palestina som då styrdes av Storbritannien, har spelat en stor roll i Israels historia. Facket har kallats en stat i staten och har haft starka band till regeringen. Dessutom har de kontrollerat en stor del av den israeliska ekonomin eftersom de varit ägare och drivit flera affärsverksamheter inom bland annat jordbruk, banker och industri. Under 1980-talet bedömer FN-organet ILO att fackets företag stod för 25 procent av landets totala ekonomi. Samtidigt uppgick medlemstalet till 1,6 miljoner.

Men under 1980-talet genomfördes dock stora förändringar då landet avreglerade flera sektorer, vilket innebar att fackets ekonomiska inflytande minskade. En stor förändring skedde också 1995. Då frikopplades sjukförsäkringen från facket vilket över en natt ledde till att det fackliga medlemskapet halverades. De senaste åren har medlemstalen legat kring 650 000.