Sjuksköterskor på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge utanför Stockholm lockas med 15 000 kronor extra om de kan skjuta på två semesterveckor. Andra sjukhus i Storstockholm tar till liknande grepp.

Vårdfacket är kritiskt mot uppläggen med extrapengar, som handlar om att sjukhusen försöker lösa problemen med det ansträngda personalläget under sommarmånaderna.

– Det är förödande. Så tufft som det har varit i sjukvården så behöver sjuksköterskorna verkligen ha sina fyra sammanhängande semesterveckor i sommar. Man behöver vila för att orka hösten. Många är utslitna, trötta och har redan tagit många extrapass, säger vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro till Dagens Nyheter.

Anna Nergårdh, chefsläkare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting, räknar med att sommaren blir tuff. Men hon lovar att vården blir säker och att människor får den vård de behöver.

– Men jag är bekymrad över den utmaning vi står för i sommar. Det blir viktigare än vanligt att få vård på rätt plats från början. Därför är det viktigt att använda sig av Vårdguiden på telefon eller nätet om man behöver kontakter med vården, säger Nergårdh till tidningen.