Det fanns brister i arbetsmiljön på sågverket Vida Vislanda AB när en dödsolycka inträffade i maj 2010. Därför döms företaget nu att betala en företagsbot på en miljon kronor. Växjö tingsrätt fäller också företagets vd för arbetsmiljöbrott, men beslutar att inte ge honom någon påföljd. Han anses ha straffats nog genom den tragiska olyckan.

En 25-årig anställd klättrade utan skyddsutrustning upp i ett fackverk för att åtgärda ett produktionsstopp. Han föll tio—tolv meter och skadades så svårt att han avled.