Feminismen är ingenting man kan vara för eller emot; det är som att vara för eller emot upptäckten av Amerika, eller av kontinentalplattorna. Kravet på likställighet mellan könen förverkligas långsamt men säkert: ibland genom banbrytande reformer, ibland med rejäla bakslag (som det gudsstyrda Iran). Däremot kräver feminismen att en förhåller sig till den. I valet av pronomen och auktoriteter, genom vilka delar av livet som prioriteras som viktiga. Etc. Och den viktigaste hjälpredan och kompassen är nättidningen Feministiskt perspektiv, som utkommer en gång i veckan med analyser som kompletterar alla andra både genom ämnesval och infallsvinkel.

Nu skulle de snarast behöva några hundra prenumeranter till. Avgiften är satt till en krona om dagen. Se mer på feministisktperspektiv.se!