De borgerliga i riksbanksfullmäktige är emot Riksbankens förslag om att kartlägga hushållens förmögenheter och skulder. Syftet med direktionens förslag är att förhindra finansiella kriser i framtiden.

– Förslaget är för långtgående och kan innebära att den personliga integriteten är i fara, säger Johan Gernandt, moderat och ordförande i riksbanksfullmäktige.

Riksbankens förslag är att uppmana regeringen att tillsätta en utredning som från banker och andra tar fram uppgifter om hushållens tillgångar och skulder. Och gör det med ett starkt skydd av den enskildes integritet.

Vid riksbanksfullmäktiges möte den 19 april diskuterade politikerna direktionens förslag för andra gången. De var oeniga.

– Vi är för förslaget. Det är bra att veta hur förmögenheten fördelas och om klyftorna i samhället ökar eller minskar. Men för framför allt Moderaterna handlar det om ett ideologiskt motstånd mot att uppgifter om förmögenhet redovisas. Det är inget nytt. Det har de stått för länge, säger Sven-Erik Österberg, socialdemokrat och vice ordförande i riksbanksfullmäktige.

Han berättar att direktionen drog tillbaka sitt förslag när det stod klart att en majoritet var mot det. Och han säger att problemet är att samma motstånd mot att kartlägga hur förmögenheter fördelas finns i riksdagen och i regeringen.

Under förmögenhetsskattens tid fanns det en samlad bild av vilka som hade stora ekonomiska tillgångar. Men sedan den avskaffades 2007 finns inga sådana uppgifter.

Eric Frieberg, chefsjurist på Riksbanken, förklarar att ett syfte med bankens förslag är att kunna räkna fram hushållens nettoförmögenhet för att kunna avgöra hur stabilt det finansiella systemet i landet är. Det viktiga är att undvika att bankerna hamnar på obestånd. Tanken är att Riksbanken ska ha koll på omfattningen av privatpersoners lån och bedöma risken att de inte kan betala sina skulder och på så vis skada banksystemet.

Enligt protokollet från mötet den 19 april drar direktionen tillbaka sitt förslag för andra gången och fortsätter arbeta med det. Men Sven-Erik Österberg är skeptisk till om det går att få stöd för något förslag om kartläggning av privatpersoners rikedomar, eftersom motståndet är ideologiskt.

FOTNOT:
Riksbankens direktion består av sex personer och leds av riksbankschefen Stefan Ingves. Personerna utses av riksbanksfullmäktige, som i sin tur består av elva ledamöter som riksdagen utser.