Färre arbetslösa hittar jobb. Huvudorsaken är att allt fler inskrivna på Arbetsförmedlingen har små chanser att få jobb.

Andelen lågutbildade, äldre, utrikes födda och långtidssjukskrivna fortsätter att öka. Det betyder i sin tur att ännu färre kommer att hitta jobb.

– Jag tror att den utvecklingen fortsätter. Den svaga konjunkturen gör det inte lättare. Vi skulle behöva en verklig skjuts på arbetsmarknaden, säger Ann-Christin Jans, analytiker på Arbetsförmedlingen.

För tio år sedan hade fler inskrivna på Arbetsförmedlingen goda chanser att få jobb. Om den gruppen hade varit lika stor i dag skulle andelen arbetslösa som får jobb öka med en procentenhet varje månad.

Eller annorlunda uttryckt: antalet arbetslösa som får jobb har minskat med en sjättedel.

Minskningen är något mindre i verkligheten. Orsaken är att Arbetsförmedlingen har lagt om statistiken. De som går från jobb- och utvecklingsgarantin och ungdomsgarantin till en timanställning eller ett deltidsjobb räknas in i gruppen ”i arbete”.

Men huvudorsaken är att antalet arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden har fördubblats på fem år till 240 000. Antalet arbetslösa med goda jobbchanser är ”bara” 160 000.

Regeringens politik går ut på att få folk att söka jobb. Det har lyckats. Tidigare var det många som gav upp i dåliga tider. De tyckte inte att det var mödan värt att söka jobb och ramlade därmed ut ur statistiken.

Nu stannar de kvar även i dåliga tider och söker jobb efter jobb. Sex av tio arbetslösa har gått utan jobb i mer än ett halvår.

Traditionell arbetsmarknadspolitik biter sämre än förr. Vanliga åtgärder som praktikplatser och arbetsmarknadsutbildning bättrar inte längre på chanserna att få ett vanligt jobb. Däremot ökar praktik chansen att få nystartsjobb med statligt stöd. Även arbetsmarknadsutbildning ökar chansen att få ett subventionerat jobb.