Jobbskatteavdragen och försämringarna i a-kassan leder till lägre löner. Den slutsatsen redovisas i en ny forskningsrapport.

Professor Lars Calmfors, en av forskarna, uppskattar att lönerna är 3–4 procent lägre i dag än de skulle ha varit annars.

– Jobbskatteavdraget gör att löntagarna får mer pengar i plånboken även utan löneökningar och den minskade a-kassan leder till att arbetslöshet är mer kostsam för den enskilde individen. Båda faktorerna bör göra löntagarna mer benägna att acceptera lägre löner än vad som annars skulle ha varit fallet, säger han.

Jobbskatteavdraget och sämre a-kassa var två hörnpelare när alliansen lanserade arbetslinjen inför valet 2006. Det ska löna sig att arbeta, löd budskapet.

– Regeringen har konsekvent och mycket medvetet undvikit att prata om att detta leder till lägre löner, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Det enda undantaget är när Anders Borg för ett par år sedan talade om för politikerna i Sveriges Kommuner och Landsting att de är dåliga löneförhandlare, som tillåter alltför höga lägstalöner.

Forskningsrapporten kommer från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Forskarna har följt ett representativt urval av den svenska befolkningen i Statistiska centralbyråns register mellan åren 2006 och 2009.

Slutsatsen bekräftar vad tidigare forskning utomlands har kommit fram till. LO har sagt samma sak. Syftet är ”att pressa lönerna på svensk arbetsmarknad”, skrev LO:s tidigare ordförande Wanja Lundby-Wedin i en debattartikel 2010 tillsammans med Mona Sahlin och Thomas Östros.

Men forskarna hävdar också att lägre löner leder till lägre arbetslöshet.

– Jobbskatteavdrag och lägre arbetslöshetsersättning leder troligen till en mer återhållsam löneutveckling, vilken i sin tur kan antas bidra till lägre arbetslöshet, lyder slutklämmen i rapporten.

Karl-Petter Thorwaldsson tror inte på det.

– Problemet är att efterfrågan är för låg. Höjda barnbidrag eller höjd a-kassa ger fler jobb. Ett nytt jobbskatteavdrag skulle strypa ekonomin genom att bostadspriserna ökar mer och Riksbanken tvingas höja räntan.

Dessutom varnar han för att ett nytt klassamhälle håller på att växa fram som en följd av att allt fler sjuka och arbetslösa tvingas leva på socialbidrag.

– Vi har massutslagning av människor. Sverige är det land i världen där klassklyftorna ökar snabbast, säger han och hänvisar till den senaste jämförelsen från det ekonomiska samarbetsorganet OECD.