Livs kongress beslutade i dag att förbundet ska verka för en socialistisk samhällsutveckling. En nygammal skrivning kommer därmed tillbaka i förbundets stadgar.

– Det är viktigt att vi är tydliga eftersom vårt kapitalistiska samhälle mer och mer vidgar klassklyftorna, sa Hans-Göran Axelsson, från Livsklubben på KLS Ugglarps i Kalmar, som skrivit motionen.

Att förbundet ska verka för en socialistisk samhällsutveckling fanns med i Livs stadgar fram till kongressen 2005. När stadgarna ändrades och förbundets feministiska grundsyn skrevs in försvann formuleringen.

– Jag är för den feministiska grundsynen men tycker också att det är viktigt att vi tydligt klargör att vi är för en socialistisk samhällsutveckling, sa Hans-Göran Axelsson, och han fick massivt stöd från kongressledamöterna.

Till skillnad från förbundsstyrelsen tyckte kongressen inte att det räckte att det stod i stadgarna att förbundet ska jobba utifrån en feministisk och socialistisk grundsyn och verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.

Vid omröstningen var det en kraftig majoritet som stöttade motionen, och ombuden var nöjda med resultatet.

– Det var bra. Det är viktigt nu när de borgerliga har makten. Det känns som om det blir viktigare och viktigare, säger Björn Forsberg, ombud från region Syd.

Även Natalie Olsson Karimi, kongressombud region Mitt, är nöjd med beslutet.

– Det är viktigt. Fackligt tänkande går parallellt med socialistiskt tänkande, säger hon.

Det håller Maria Pålsson ,från region Syd, förvisso med om – men hon avstod ändå från att rösta i frågan.

– Jag är kluven. Det står ju redan socialistisk i paragrafen och om det ska lyftas fram extra kanske vi även borde lyfta fram ordet feministisk.  Jag tycker det är lika viktigt, säger hon.