Aleksandra Milenkovic

Foto: Johanna Wreder

Aleksandra Milenkovic.

 

Unga borde inte behöva betala full avgift till facket, anser Aleksandra Milenkovic. Hon är ett av totalt 207 ombud på Livs kongress som inleddes i Linköping i dag.  

– Det känns spännande att vara här. Jag ser fram emot att lära mig jättemycket säger hon.

Bara 20 år gammal är Aleksandra Milenkovic det yngsta ombudet på kongressen. Hon säger att alla frågor på kongressen är viktiga på sitt sätt, men den som ligger henne varmast om hjärtat är ett billigare medlemskap för unga och studerande.

– När man är ung och jobbar deltid är det mycket pengar, och många har inte råd.

Hon vet vad hon talar om. Nu jobbar hon mer, men tidigare jobbade hon själv bara fyra lördagar i månaden på färdigmatsföretaget Carolines kök i Nacka utanför Stockholm. Att då betala 477 kronor i månaden för fack och a-kassa är mycket konstaterar hon. Även om hon ändå var med i facket kan hon förstå om andra i samma situation gör ett annat val.

För Aleksandra Milenkovic är det första kongressen, och det är det också för Robert Karlsson och Richard Runge från Göteborg. För dem är frågan om hur facket ska hantera problemen med bemanningsföretag den viktigaste frågan.

– Man måste stärka las så att man inte kan runda lagen med bemanningsföretag. Det är bara en tidsfråga innan det inte finns några fasta jobb kvar annars, säger Richard Runge, som arbetar på Dahls bageri i Göteborg.

Robert Karlsson. Foto: Johanna Wreder

Robert Karlsson. Foto: Johanna Wreder

Robert Karlsson tillägger att organisationsfrågan också är viktig. På sin förra kongress för fyra år sedan beslutade Livs om en omfattande omorganisation där avdelningarna helt togs bort. På denna kongress ska den nya organisationen utvärderas, och det finns en hel del som kan bli bättre, enligt Robert Karlsson och han får medhåll av Richard Runge.

Till exempel får alla arbetsplatsklubbar utse kongressombud. Fördelen med det är att demokratin kan sägas öka när fler är direkt representerade på kongressen, men samtidigt finns en risk att fler ombud är oinsatta i frågorna och mest har åkt för att ingen annan från klubben vill, säger de. Det kan också bli så att många klubbar struntar i att skicka ombud, vilket ger de större och välorganiserade klubbarna mer makt på andras bekostnad.

Robert Karlsson tror också att själva kongressen kan väcka intresse för nya frågor.

– Arbetsmiljö är en sådan fråga som jag har dålig koll på men som ju är jätteviktig, så det är något som kanske blir mer viktigt under kongressens gång, säger han.

Livs kongress är den 20:e i ordningen och den hålls i Linköping den 1 till 6 juni.